En af verdens største storbyparker

 

By & Havn deltager som partner i det store initiativ om at udvikle Amagers naturområder til Naturpark Amager. I Ørestad er der især fokus på de steder, hvor by møder fælled.

Det er helt unikt at se så store naturværdier så tæt ved en storby, som det er tilfældet på Amager. Og netop Amagers naturområder er blevet forenet under navnet Naturpark Amager, der er blandt verdens største storbyparker. 

Naturpark Amager er først og fremmest en grøn vision for et helt enestående naturområde, der er en af verdens største naturparker så tæt på en millionby. Her er 3.500 hektar – eller mere end 4.650 fodboldbaner – natur inden for cykelafstand af centrum. Vel at mærke meget varieret natur med mange arter og et usædvanlig rigt fugleliv.

I naturpark Amager varetages en stor del af naturplejen af græssende køer, heste, får og dåhjorte, som du kan møde på din tur i naturparken. De har et fast job med at holde træer og store planter nede, så de åbne landskaber vedligeholdes og der skabes gode betingelser for naturen.

Langs Øresundskysten fra Kongelunden til Dragør er der bl.a. lave strandenge og naturlige laguner.

Visionen for Naturpark Amager er at gøre de mange naturoplevelser endnu mere tilgængelige og attraktive for alle, hvad enten man søger fred og ro, vil studere sjældne planter eller dyrke motion i naturen. Nye stier skal supplere de eksisterende, nye traditioner skal udvikles og sikre, at flere får lyst til at tage hertil.

Potentialet er stort. Ambitionen er, at langt flere københavnere end i dag besøger Naturpark Amager og får del i de store naturoplevelser, området kan tilbyde.

Hent udviklingsstrategien for Naturpark Amager