levende Bydele

 

I By & Havn arbejder vi for at skabe levende bydele. Selskabet arbejder med den menneskelige dimension af udviklingen i selskabets byområder. Særligt i Nordhavnen og Ørestad.

By & Havn arbejder aktivt for at sikre et bæredygtigt hverdagsliv, der skal gøre de nye byområder til gode og interessante steder at bo og arbejde i.

Derfor er selskabet involveret i en lang række forskellige projekter og aktiviteter – enten som fødselshjælper, rådgiver og samarbejdspartner eller som udførende projektudvikler.

Arbejdet med at skabe levende bydele kan overordnet deles op i to kerneområder:

Planarbejde og strategiske udviklingsplaner

  • Analyse, rådgivning, idé- og konceptudvikling vedrørende fremme af byliv i relation til planarbejde og strategiske udviklingsplaner for nye byområder, større udviklingsprojekter m.v.

Konkrete initiativer og projekter – rådgivning, udvikling og gennemførelse

  • Rådgivning, udvikling og gennemførelse af bylivsfremmende initiativer og projekter – herunder viderebearbejdning af byrum, udvikling af kultur- og idrætsfaciliteter, udvikling og realisering af urbane attraktorer m.v. – i samarbejde med grundejerforeninger, Københavns Kommune samt andre relevante professionelle og private aktører, institutioner m.fl.
  • Rådgivning og konceptudvikling i forbindelse med udlejning af lejemål, der enten står tomme eller er afsat til udadvendte, kreative og bylivsfremmende formål, herunder detailhandel
  • Projektudvikling og gennemførelse af midlertidige initiativer og projekter, der kan understøtte hverdagslivet og bidrage til udvikling af et levende bymiljø
  • Fødselshjælper i relation til udviklingen af et velfungerende aktivt hverdagsliv (opstart af netværk, foreningsliv, aktiviteter m.v.) i samarbejde med lokale og regionale brugere af de nye byudviklingsområder
  • Bistand ved events og aktiviteter, som understøtter målet om et bæredygtigt hverdagsliv, samt skaber lokal forankring, netværk og brugerinvolvering

By & Havns afdeling - BYLIV - har endvidere ansvaret for selskabets Tursekretariat, som har til formål at bidrage til en oplevelsesorienteret og udadvendt formidling af By & Havns udviklingsområder.

Kontakt afdelingen for Bæredygtighed & Byliv

T: 3376 9800

E: info@byoghavn.dk

 

Rikke Faaborg Jarmer

Udviklingschef

E: rf@byoghavn.dk

 

Maria Kanstrup-Clausen

Projektleder

E: mkc@byoghavn.dk

 

Michael Lundgaard

Projektleder

E: mlu@byoghavn.dk 

 

Jane Hegner Mortensen

Projektleder

E: jhm@byoghavn.dk

 

Annette Walter

Projektleder

E: awa@byoghavn.dk

 

Anne Rask Vendelbjerg

Projektleder

E: arv@byoghavn.dk 

 

Simon Hjortskov Christensen

Studentermedhjælper

E: shc@byoghavn.dk

 

Nanna Bay Sønderbæk

Studentermedhjælper

E: nbs@byoghavn.dk