Drift og vedligehold

 

Nyanlagte bydele, massive udviklingsarealer og talrige anlæg til vands og til lands kræver drift og vedligeholdelse.

Det er i sig selv en enorm opgave at drive og vedligeholde alle By & Havns arealer og anlæg. Selskabet renholder 10 km2 vandarealer, vedligeholder 42 km bolværker, sørger for asfalt, brosten, gadebelysning og snerydning på 58 km vej, 31 km fortov og 25 km cykelsti, åbner og lukker broer, når skibene skal passere, renholder parkeringsanlæg, varetager viceværtsfunktioner i 245.000 m2 bygninger, renoverer lejemål og opkræver havneafgifter for lystbåde.

Til det formål har selskabet over 40 engagerede medarbejdere ansat. Medarbejderstaben tæller bl.a. specialarbejdere, håndværkere, havnefogeder, bygningskonstruktører og maskinmestre.

Kontakt Driftsafdelingen

T: 3376 9800

E: info@byoghavn.dk

 

Gert Hjemsted Kondrup
Driftschef
E: ghk@byoghavn.dk

Jord til landvinding i Nordhavnen

By & Havn modtager jord til landvindingsprojektet i Nordhavnen.