sådan udvikler vi by

 

Når By & Havn udvikler bydele i København, så gør vi det ordentligt. Vi er bevidste om, at det både er de store linjer og de små detaljer, der tæller, når man skal danne rammerne for flere tusind menneskers daglige liv og færden.

By & Havn tager ansvar for, at bydelen får de mest optimale rammebetingelser til at vokse sig levende og levedygtig i.

Der er langt fra et tomt byggefelt til en levende bydel. By & Havn tager hånd om alle byudviklingens faser: Fra det grundige lokalplansarbejde – der foregår i tæt samarbejde med Københavns Kommune – til grundsalg, projektudvikling, karréplanlægning og infrastruktur. Samtidig arbejder selskabet med den menneskelige dimension i udviklingen i selskabets byområder. F.eks som rådgiver, fødselshjælper eller projektleder i forhold til f.eks.: opbygning af relationer, forenings- og forretningsliv, kultur, servicefunktioner og traditioner.

By & Havn etablerer i samarbejde med ledende entreprenørselskaber den overordnede infrastruktur i de nye byområder, som selskabet ejer. Det vil sige strømføring, rørføring til vand og kloak samt anlæg af veje, kanaler, pladser og parkering. Da By & Havn er et udviklingsselskab, vil ejerskab og vedligeholdelse af infrastrukturen gradvist blive overdraget til Københavns Kommune og grundejerforeningerne, efterhånden som udviklingsområderne bliver færdigudviklet.

En af selskabets særlige kompetencer er at optimere værditilvæksten i et samlet byudviklingsområde. Selskabet sikrer, at det overordnede hensyn indarbejdes, så den samlede løsning bliver så god som muligt til glæde for de mange mennesker, der senere skal bo og leve i byområderne.

By & Havn skal agere på et forretningsmæssigt grundlag og lægger vægt på kvalitet. Selskabet har et langt udviklingsperspektiv og vi vil ikke tillade, at en ringe kvalitet vil skade den fremtidige bydel.

En by bliver aldrig færdig. En by vil hele tiden udvikle sig og revitalisere sig. Og det er By & Havn’s mål, at være en aktiv medspiller i byens udvikling, indtil der er tilstrækkelig med kritisk masse til, at byen kan klare sig selv.

Guidede ture i bydelene

Få indblik i byens udviklingsområder på en guidet tur med By & Havn. Vi tilbyder foredrag og guidede rundvisninger for faglige grupper af arkitekter, planlæggere, myndigheder, virksomheder o.lign.