vandleje i Københavns havn

 

København er en havneby, og By & Havn udlejer arealer på vand til forskellige formål.

By & Havn har næsten 250 vandareallejemål i Københavns Havn, som omfatter 4.000 bådpladser.

Alle skibe og både, der anløber Københavns havn eller ønsker en liggeplads i havnen for kortere eller længere tid, skal betale leje til By & Havn i medfør af ”Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S”. Dette sker blandt andet for at sikre, at alle brugere er med til at løfte de udgifter, der er forbundet med at drive havnen. Lejen varierer, alt efter hvad arealet bruges til. Som udgangspunkt skelnes der mellem kommerciel anvendelse (A) og anvendelse til fritidsformål (B).

A. Takster for leje af vandareal til kommercielle formål i 2018:

Restaurations- og cafévirksomhed: 909,50 kr. pr. etage/m2 årlig
ekskl. moms /årlig reg. 3 %
Anden virksomhed (galleri, værksted, kontor mv.): 455,00  kr. pr. etage/m2 årlig
ekskl. moms/ årlig reg. 3 %
Turbåde, fiskefartøjer, fartøjer til sejlads o.l.: 161,00 kr. pr. m2 årlig
ekskl. moms /årlig reg. 3 %

Sdr. Frihavn Lystbådehavn

Sdr. Frihavn Lystbådehavn fra 1.4. 2018 kr. 4.304,00 pr. Ibm. bolværk inkl. moms/årlig

B. Lystbådehavne (fritidsformål)
Visse af By & Havns bolværker er udlejet til forskellige bådklubber og lystbådehavne. I de områder opkræver bådklubberne og lystbådehavnene selv leje for retten til en bådplads efter deres egne satser.

By & Havn opkræver bådklubberne og lystbådehavnene leje for vandarealet. Lejeprisen er baseret på det enkelte områdes attraktionsværdi. Prisen reguleres med 3 pct. om året.

Uden for bådklubberne og lystbådehavnene kan skibe kun få kajplads efter aftale med By & Havn, uanset om bolværket er ejet af By & Havn eller andre.

Du er velkommen til at kontakte By & Havns udlejningsafdeling for at høre mere om vandlejemålene.  

Kontakt Udlejning

T: 3376 9800

E: info@byoghavn.dk

 

Jens Elleby - bygningslejemål

E: je@byoghavn.dk

 

Pia Hansen - vandlejemål (inklusiv bådklubber, foreninger og værfter) samt areallejemål i Ørestad og på Prøvestenen

E: pha@byoghavn.dk

Kajpladser i Københavns havn

Leder du efter en bestemt kajplads i Københavns Havn?

 

 

Klik på billedet for fuldt kort over havnen med kajpladsnumre.