Direktion

 

ANNE SKOVBRO
Administrerende direktør

E: ask@byoghavn.dk
T: 2612 1244

Daglig ledelse

Direktionen er ansvarlig for selskabets daglige ledelse. Oplysninger om direktionen findes i årsrapporten.


Bestyrelsen fastlægger de nærmere retningslinjer for direktionen, herunder arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion.

Kontakt selskabet

By & Havn
Nordre Toldbod 7
DK-1259 København K
T: 3376 9800
E: Info@byoghavn.dk

- Eller skriv til By & Havn via kontaktformular