Interessentskabsmøder

 

By & Havn afholder mindst én gang om året et interessentskabsmøde med deltagelse af selskabets ejere. Du kan nedenfor læse indkaldelserne til møderne samt referaterne heraf.

2018

2017

2016

2015

2014

2013

 

2012

2011

2010

2009

2008

Hvad er interessent-skabsmøder

By & Havn er ejet af Staten og Københavns Kommune i fællesskab, hvor Københavns Kommune ejer 95 % mens Staten ejer 5 %. De to parter udøver deres indflydelse på selskabet på interessentskabsmøder, der afholdes ordinært én gang årligt inden udgangen af april. Mødet indkaldes i henhold til vedtægterne med mindst to ugers varsel.

 

På mødet behandles bl.a. selskabets årsrapport samt sager, som bestyrelsen fremlægger. Årsrapporten offentliggøres på selskabets hjemmeside og indberettes til Erhvervsstyrelsen og til Nasdaq. Ud over interessenterne deltager bestyrelsens formand, næstformand og interessentskabets revisorer. Beslutninger, der tages på interessentskabsmøderne, kræver enighed blandt interessenterne.