Vision & Mission

 

By & Havns vision er, at selskabet skal skabe levende bydele af international klasse, som er attraktive at bo og arbejde i, og som også er spændende at besøge.

Vision

Vision for arealudvikling: By & Havn skaber levende bydele af international klasse.

Vision for havnedrift: By & Havn driver en effektiv erhvervshavn i samspil med en moderne storby.

Mission

Selskabet skal på et forretningsmæssigt grundlag forestå udviklingen af selskabets arealer samt forestå havnedriften i Københavns Havn.

Hvad laver By & Havn?

By & Havn har betydelig knowhow og professionalisme indenfor bl.a. byplanlægning, anlæg & byggeri, grundsalg, udlejning, byliv og havnedrift. Læs mere.

Kontakt selskabet

By & Havn
Nordre Toldbod 7
DK-1259 København K
T: 3376 9800
E: Info@byoghavn.dk

- Eller skriv til By & Havn via kontaktformular

Aktindsigter

Lov om offentlighed i forvaltningen gælder for By & Havn. Aktindsigt kan søges skriftligt på info@byoghavn.dk.

 

For aktindsigter i Ørestad Fælled Kvarter gælder, at sagens akter er ganske omfattende, og akterne stilles derfor frem hos By & Havn. De dokumenter, som ønskes udleveret, markeres, og By & Havn vil derefter sørge for, at de udleveres i kopi. By & Havn forbeholder sig retten til at opkræve betaling, jf. denne bekendtgørelse fra Retsinformation.