CSR - samfundsansvar

 

Selskabets samfundsansvar handler om, hvordan vi som selskab frivilligt bidrager til at løse lokale, nationale og globale udfordringer. Vi er bevidste om, at mange af vores beslutninger har konsekvenser for omverden langt ud i fremtiden.

Selskabets samfundsansvar handler om, hvordan vi som selskab frivilligt bidrager til at løse lokale, nationale og globale udfordringer. Vi er bevidste om, at mange af vores beslutninger har konsekvenser for omverden langt ud i fremtiden. By & Havn har en forpligtelse til at tilføre København nye byområder af høj kvalitet og sikre bæredygtig byudvikling.

Det er By & Havns ambition løbende at arbejde med vores CSR-politik, som i det daglige hjælper os til at øge fokus og sikre, at indsatsen kan konkretiseres, måles og operationaliseres.

Medlem af UN Global Compact

By & Havn støtter de ti principper fremsat af UN Global Compact indenfor områderne menneskerettigheder, arbejde, miljø og antikorruption. UN Global Compact er verdens største corporate responsibility initiativ og over 8.000 virksomheder og organisationer fra 135 lande støtter initiativet.

I oktober 2011, efter et års medlemskab, udarbejdede selskabet sin første COP rapport, som orienterer om vores indsats i forhold til UN Global Compact. Seneste rapport omhandler 2015 og er fra marts 2016.

CMP Copenhagen Malmö Port

 Læs også om vores datterselskab, CMP Copenhagen Malmö Ports, indsats og arbejde med samfundsansvar.

  • http://www.cmport.com/en-GB/Corporate/CSR.aspx

Kontakt selskabet

By & Havn
Nordre Toldbod 7
DK-1259 København K
T: 3376 9800
E: Info@byoghavn.dk

- Eller skriv til By & Havn via kontaktformular

Grøn drift og vedligehold

By & Havn står for den daglige drift og vedligehold af Københavns Havn og selskabets øvrige arealer. Vi sørger blandt andet for at fjerne store mængder affald fra Københavns Havn, som giver Københavnerne bedre vandkvalitet og et renere havnemiljø. Og løbende undersøger vi nye metoder til mere miljøvenlige vedligeholdelsesmetoder. Vi har blandt andet afprøvet og taget en ny økologisk metode til ukrudtsbekæmpelsen i brug.

Bæredygtig livsstil i fremtidens Nordhavn

Nordhavnen planlægges som en by, hvor en bæredygtig livsstil er let og naturlig. Der bliver kort fra bolig til arbejdspladsen, købmanden, daginstitution via lettilgængelig kollektiv trafik. Den centrale trafik indrettes i et såkaldt grønt loop - en stor infrastrukturel løkke som forbinder hele bydelen, uanset om du cykler, går, tager bussen eller en evt. fremtidig metro.

Hør By & Havns rådgivere fortælle om fremtidens bæredygtige Nordhavn

Hjertestarter netværk

By & Havn er med i Hjertestarternetværket og har opsat hjertestarter i parkeringshuset på Edvard Thomsens Vej i Ørestad. Hjertestarteren er tilgængelig døgnet rundt.