Universiteter

 

I Ørestad Nord ligger der to universiteter side om side, det betyder at over 15.000 studerende har deres daglige gang i området.

Københavns Universitets Søndre Campus

Københavns Universitets Søndre Campus (som tidligere blev kaldt Københavns Universitet Amager - eller bare KUA) har ligget ved Njalsgade siden 1969. Godt 12.000 af Københavns Universitets studerende læser på Søndre Campus. Det gør KUA til det største af universitetets otte fakulteter - og Ørestad Nord til et kraftcenter for viden.

På Søndre Campus beskæftiger man sig bl.a. med menneskets sprog, udtryksformer, kultur, levevilkår og historie. Det Humanistiske Fakultetet er opdelt i en række centre, institutter og afdelinger, der varetager forskning og uddannelse inden for mere end 50 forskellige humanistiske fag.

Søndre Campus er ikke kun for fakultetets studerende og ansatte men er også med jævne mellemrum vært for seminarer, debatter, åbne forelæsningsrækker og andre begivenheder. Desuden har Søndre Campus en filial af Det Kongelige Bibliotek/Københavns Universitetsbibliotek.

Bygninger Københavns Universitet, Søndre Campus, Ørestad Nord

KUA1: Bygningerne på venstre side af Universitetskanalen set fra Njalsgade. Bygget omkring år 2000. 5000 studerende og 400 ansatte.

KUA2: Bygningen på højre side af kanalen set fra Njalsgade. Færdiggjort i 2013 med studiestart i august/september. Er en ombygning af det oprindelige KUA fra 1970’erne. 5.500 studerende og 500-600 ansatte.

KUA3: Den sidste rest af ’gamle KUA’ bliver ombygget i øjeblikket. Kommer til at rumme falkuteterne Jura og Teologi samt Det Informationsvidenskabelige Akademi, når byggeriet efter planen står færdig i 2016. Forventet 6000 studerende og 500 ansatte.

Det Humanistiske Fakultetsbibliotek: Bygningen modsat KUA 2. Rumer 500 studiepladser til fri afbenyttelse. Alle bestillinger på Det Kgl. Bibliotek kan afhentes der.

Forventet samlet antal studerende: ca. 15.000
Forventet samlet antal ansatte (inkl. forskere): ca. 1.500


IT-Universitetet
IT-Universitetet blev oprettet i 1999 som IT-højskolen, og skiftede i 2003 navn til IT-Universitetet, eller ITU som det hedder i daglig tale i dag. I 2004 flyttede ITU til deres nyopførte bygning i Ørestad Nord, og blev et af bydelens mange videnshuse.

Formålet med IT-Universitetet er at styrke it-forskningen og øge antallet af højtuddannede, der har de kompetencer, der skal til for at gøre Danmark til en førende it-nation. IT-Universitetet er en uafhængig uddannelses- og forskningsinstitution og er dedikeret til den digitale verden. Fra spil og kommunikation til business og softwareudvikling. 

 IT-Universitetet har et stærkt forskningsmiljø med et omfattende ph.d.-program og udbyder en række forkningsbaserede fuldtidsuddannelser, deltidsuddannelser og enkeltfag indenfor IT. Samlet har ITU mere end 1.500 studerende på sine forskellige uddannelser.

 Foruden undervisning forskes der meget på IT-Universitetet. IT-Universitetet forskere er organiseret i forskningsgrupper, der forsker i så forskellige it-discipliner som eksempelvis innovativ kommunikation, computerspil, softwareudvikling, programmering og it til organisationer. Forskere deltager i samarbejdsprojekter, hvor der også deltager private virksomheder, offentlige institutioner og udenlandske forskere. Målsætningen for IT-Universitetets forskning er at bidrage til værditilvæksten i Danmark gennem forskning, der både skaber ny videnskabelig indsigt og nye måder at anvende it på.

Her ligger universiteterne