Ørestad på fem minutter

 

Hurtigt overblik over baggrunden for Københavns grønne bydel. Fra helhedsplan til nutid.  

Helhedsplanen

I overensstemmelse med Ørestadsloven, der blev vedtaget i 1992, indledte Ørestadsselskabet (det nuværende By & Havn) udviklingen af den nye bydel med at udskrive en international arkitektkonkurrence. Arkitektkonkurrencen blev afsluttet i november 1994. I begyndelsen af 1995 var der offentlig debat om fire præmierede projekter, og på baggrund af denne debat blev det besluttet, at et forslag udarbejdet af et finsk arkitekthold (ARKKI) skulle danne grundlag for planlægningen.

Høj standard

Udviklingen af Ørestad foregår indenfor rammerne af den helhedsplan, som det finske arkitekthold vandt konkurrencen på. Helhedsplanen lægger i overordnede træk op til en bydel af høj international standard – med byplan og arkitektur i topklasse.

I den samlede helhedsplan for Ørestad er det overordnede krav, at den skal fremstå som et moderne modstykke til Københavns gamle centrum. At bydelen skal have en høj arkitektonisk og miljømæssig kvalitet.

Ørestads fire kvarterer

En del af helhedsplanen handler om, hvordan Ørestad deles op i kvarterer med hvert deres særpræg. De fire kvarterer er Ørestad City, Ørestad Nord, Ørestad Fælled kvarteret og Ørestad Syd. Søer, kanaler og vandbassiner er med til at binde de enkelte kvarterer sammen.

Integreret del af København

Ørestads beliggenhed og trafikale tilgængelighed gør bydelen til en integreret del af det centrale københavnske byområde og bygges med det formål at bidrage til den langsigtede byudvikling i København. I Ørestad bliver der plads til byggeri, der på grund af sin størrelse, karakter eller omfang ikke ville kunne indpasses i Københavns eksisterende kvarterer.

Ørestad nu og i fremtiden

I 1995, blev arkitektkonkurrencen om Ørestads helhedsplan afsluttet, og det var startskuddet til at begynde at udvikle Ørestad. Siden er flere bygninger skudt op, og flere virksomheder er flyttet ind. I sommeren 2002 stod Københavns Universitets bygning klar til indflytning, og i 2004 flyttede de første beboere ind i Karen Blixen Parken i Ørestad Nord. Siden åbnede shoppingcentret Field´s, grundsalget kom rigtig igang, virksomheder er flyttet til og privatpersoner er flyttet ind i lejlighedsbyggerierne. Ørestad er i fuld gang med at udvikle sig til en rigtig, fungerende bydel i København.

By & Havn

By & Havn I/S blev stiftet i oktober 2007. Interessentskabets formål er primært at udvikle arealerne i Ørestad og København Havn samt forestå havnedrift i Københavns Havn. Ved stiftelsen af By & Havn er Ørestadsselskabet I/S, Frederiksbergbaneselskabet I/S og Københavns Havn A/S nedlagt.

Fakta om Ørestad

  • Ørestad strækker sig over fem kilometer fra kanten af city til tæt på Københavns Lufthavn. Bydelens bredde er cirka 600 meter
  • Det samlede areal er 310 hektar - eller 3,1 mio. kvadratmeter
  • Der kan bygges 3.1 mio. etagemeter i Ørestad
  • Der er seks Metrostationer i Ørestad: Islands Brygge, DR Byen, Sundby, Bella Center, Ørestad og Vestamager
  • Ørestad kommer til at rumme ca. 50 % erhvervs- og kontorbyggeri, 40 % boliger og 10 % øvrigt byggeri til anvendelse for kultur, service, handel og institutioner
  • Op mod 80.000 mennesker kommer til at arbejde i Ørestad
  • Mere end 25.000 mennesker kommer til at bo i Ørestad
  • Næsten 20.000 mennesker studerer allerede i Ørestad 

 


Fejl og mangler på siden?

Carsten Arlund


Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701

Se dronefilmen fra Ørestad

Klik på 'firkanten' i nederste højre hjørne for at se filmen på fuld skærm. Filmen er produceret af Kontraframe. Musik af Christoffer Høyer / Hoyer songs.