Ørestad Down Town

 

Ørestad Down Town er et 137.000 m2 stort erhvervsområde beliggende ved Fields i Ørestad City. By & Havn og NCC Property Development udvikler området i partnerskab. 

Tillæg nr. 1 til lokalplan 325 er udarbejdet på grundlag af COBE arkitekters forslag til helhedsplan. En af planens mange kvaliteter er, at også mindre lejere kan få eget domicil med egen identitet.

Området omkring det karakteristiske røde og blå hotel CABINN Metro på hjørnet af Arne Jacobsens Allé og Center Boulevard fungerer i øjeblikket primært som parkeringsplads for shoppingcentret Field´s.

By & Havn og NCC Property Development har i flere år haft en samarbejdsaftale om udviklingen af arealet.Lejerne efterspørger god beliggenhed og ønsker stor fleksibilitet. Det kan det nye erhvervskvarter med garanti levere. Samtidig er der lagt vægt på, at Ørestad Down Town skaber samhørighed for de virksomheder, der vælger at bosætte sig der.

Ørestad Down Town er både robust og fleksibel. Det skal forstås sådan, at mindre virksomheder tilbydes egen identitet i domiciler helt ned til 2.500 kvm og større virksomheder ligeledes kan indarbejdes i kvarteret. Grunden udnyttes effektivt, og der er mulighed for at sætte projekter i gang i flere etaper.

Faktisk er den første kunde i kvarteret allerede på plads. Nemlig Hotel CABINN Metros udvidelse med 10.000 m2 og 200 P-pladser. Projektet kaldes samlet CABINN Village og består af 290 nye dobbeltværelser med køkken, et nyt kontorhotel med 200 kontorarbejdspladser og en konferencesal med blandt andet tv-studie på 1.200 kvm. Den nye del af CABINN Village bliver ligesom helhedsplanen tegnet af COBE.

Ørestad Down Town er skabt ud fra en idé om variation samtidig med, at de enkelte virksomheder får mulighed for at markere sig individuelt.

For at skabe samhørighed med resten af Ørestad og en egen identitet inden for bydelen, gør planen brug af flere arkitektoniske greb:Skål-koncept: Ørestad Down Town planlægges med en høj kantbebyggelse, der spiller op til Ørestads skala, og lavere byggeri mod centrum af bydelen. Derved trænger dagslys ind i bydelen på trods af den høje bebyggelsestæthed. Samtidig udnyttes synligheden fra motorvejen, og udsigten over Amager Fælled.

Variation: Ved at opdele bebyggelserne i mindre enheder, der både i volumen og identitet vil adskille sig fra hinanden, opstår spændende kig, stimulerende byrum og menneskelig skala. Vinklede byggefelter sikrer at bydelen bliver præget af krøllede og intime byrum uden lange lige forløb.

”Appelsinen”: På bydelens centrale torv placeres et særligt fælles bydelshus - “Appelsinen”. Bygningen kan fx. indeholde fællesfaciliteter for virksomhederne i Ørestad Down Town, og samtidig henvende sig til øvrige brugere og besøgende Som følge af skål-konceptet vil ’Appelsinen’ være synlig fra næsten alle bygninger i bydelen, ligesom lejeren vil have en visuel kontakt på tværs af bydelen.

Trappen: Adgangen fra Fields til Ørestad Down Town bliver via en generøs landskabstrappe, der med sin zig-zag form bliver både et arkitektonisk element, en måde at komme fra A til B og ikke mindst et mødested, hvorfra man har overblik over bydelen. Lidt ligesom den spanske trappe i Rom.

Fakta

 • Placering: Ørestad mellem Fields, Motorvej E20, Kalvebod fælled og Arne Jacobsens Allé
 • Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 325 blev vedtaget i Københavns Kommune i juni 2013. 
 • Antal etagemeter: 137.000 m2 heraf 125.000 m2 nybyggeri
 • Primære funktioner: Kontorbyggerier samt bydelhus
 • Sekundære funktioner: Butikker og evt. boliger
 • Bebyggelsesprincip: Skålform – høj beskyttende kant og lavere indre bebyggelse
 • Bygningsprincip: Stor variation via mindre bygningsenheder – både fritstående og sammenbyggede
 • Byliv: Byrum på fodgængernes præmisser. Åbne og imødekommende stueetager. Central plads med
 • bydelshus og aktive funktioner.
 • Byrum: Varierede byrum og stræder, der kanter sig gennem bebyggelsen.
 • Parkering: Skjules under terræn og er med til at udligne niveauforskellene i de tilstødende områder.
 • Identitet: Stor samhørighed som samlet bydel, men også mulighed for at markere sig individuelt via hver enkel bygningsenhed.
 • Fleksibilitet: Stor fleksibilitet i størrelse, placering og sammensætning af de enkelte bygningsenheder.
Fejl og mangler på siden?

Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701