Sivegaden i Ørestad City

 

Sivegaden i Ørestad City er strækningen langs Ørestads Boulevard fra Arne Jacobsens Allé til Vejlands Allé. Her ligger Ørestad Skole, Ørestad Gymnasium samt både bolig- og erhvervsbyggerier.

Allerede i 2011 blev det besluttet at sætte fokus på Sivegaden, som er et meget centralt sted i Ørestad City.

By & Havn og en række samarbejdspartnere ønskede, at området skulle opfordre til ophold og give folk lyst til at bruge området mere aktivt, end det var tilfældet. Derfor afprøvede man en række midlertidige bylivsinitiativer henover sommeren 2011 samtidig med, at man udskrev en åben projektkonkurrence om udformningen af gaden.

Et ungt team bestående af arkitekterne Elena Rojas og Klaus Rasmussen samt cand mag. i visuel kultur, Anna Bisgaard-Nøhr vandt konkurrencen, og fredag den 21. september 2012 blev deres forslag - tre øer bygget i træ i kanalen - indviet.

To af øerne bygger bogstaveligt talt bro over kanalen, hvor den nye adgang over vandet skaber bedre passage. Samtidigt giver øernes konstruktion beboere og besøgende nye oplevelser i vandhøjde. Øerne spinder over temaerne læring, natur og kultur, og vægter dem alle forskelligt.

Øen ud for VM Bjerget ligger lige ud for bygningens restaurant. Øen er udstyret med bænke, og omkring øen er der bånd af beplantning som tiltrækker smådyr.

Ud for pocketparken mellem V-Huset og Porthuset ligger en ø, som kun har adgang fra den ene side af kanalen. Øen har en særlig lav adgang til vandet, så den kan bruges til at skøjte fra eller søsætte mindre både. Øen har også en mindre scene med strømstik, så den kan bruges til underholdning.

Den sydligste ø ligger umiddelbart ud for Ørestad Gymnasium og Ørestad Skole og folkebibliotek. I forlængelse af placeringen får øen fokus på læring - men den fungerer bestemt også som mødested for gymnasiets elever i frikvartererne.

Fejl og mangler på hjemmesiden?

Hvis du har forslag til rettelser på hjemmesiden, så skriv venligst til

Carsten Arlund, E: ca@byoghavn.dk

Se det interaktive kort

Klik for at se beskrive af samtlige grunde i Ørestad.