De fem kendetegn for Ørestad Fælled Kvarter

 

Naturen har været et omdrejningspunkt for arkitekternes arbejde med Ørestad Fælled Kvarter, og det har sat sit tydelige præg på resultatet. Læs her om de fem kendetegn, der gør Ørestad Fælled Kvarter til Københavns nye naturkvarter. 

I efteråret 2016 offentliggjorde By & Havn, at Team Vandkunsten var udpeget som vinder af arkitektkonkurrencen om at tegne det nye kvarter. Læs her om de fem kendetegn for Ørestad Fælled Kvarter. 

 

1. Boligstier, hvor bilerne ikke må køre

Når beboere træder ud af deres gadedør i Ørestad Fælled Kvarter, vil det være sjældent, at de ser biler. Bilerne findes nemlig kun på enkelte hovedveje og må kun køre ind i kvarteret ad de små stier i særlige tilfælde. Biler parkeres i parkeringsanlæg, der ligger ud mod Ørestads Boulevard. 

”Når man bor i byen, er man vant til, at der er biler overalt. Men i Ørestad Fælled Kvarter er det naturen, der har sat dagsordenen. Her kan forældre trygt sende deres børn ud og lege på stierne og på bypladserne uden at bekymre sig for biltrafikken,” siger arkitekt Jan Albrechtsen, Vandkunsten. 

 


2. Grusveje og supercykelsti 

Københavnerne kan også se frem til grusveje og -stræder i det nye kvarter. Kun på enkelte veje vil der være asfalt, og her må bilerne køre. En ny super cykelsti er planlagt fra København City over Amager Fælled, gennem Ørestad Fælled Kvarter og videre til Amager Strandpark. 

”Naturen har været omdrejningspunktet for hele vores arbejde med Ørestad Fælled Kvarter. Hvordan kan vi bevare mest mulig natur, og hvordan kan de kommende beboere få størst mulig glæde af den fantastiske natur, som de kommer til at bo midt i,” siger landskabsarkitekt Marianne Levinsen. 

 


3. Lokale bypladser 

Boligkarreerne vil ikke blive bygget i lige rækker, men vil blive bygget omkring fire landskabskiler. På den måde opstår der fire unikke kvarterer og hver af dem får en lokal byplads, hvor beboerne har mulighed for at mødes, og hvor fællesaktiviteter kan foregå. 

”Bypladserne er tænkt som det sted, hvor både fællesskabet og det grønne kan spire. Det kan både være organiserede aktiviteter eller det kan være det spontane møde mellem naboer”, siger Jan Albrechtsen. 

 


4. Vandhuller og vej til padderne

I Ørestad Fælled Kvarter spiller den eksisterende natur en vigtig rolle og den trækkes helt ind til gadedøren. 

”Områdets vandhuller følger naturens rytme og tørrer således ud om sommeren og fyldes op igen om efteråret. Det betyder, at beboerne får en unik mulighed for at følge med i de små begivenheder, naturen byder på året rundt,” siger Marianne Levinsen.

Arkitektteamet har valgt at holde den yderste del af projektområdet fri for bebyggelse for at skabe en blid overgang til naturen og for at sikre, at padder kan færdes fra vådområderne i syd til Grønjordssøen i Nord.

 


5. Sten, tegl og træ på husfacaderne

Karréernes facader bliver præget af naturmaterialer som sten, tegl og træ.

”Det har været vigtigt for os, at bygningerne så vidt muligt smelter ind i omgivelserne. Derfor har vi valgt så mange naturmaterialer, som muligt til boligerne, og facadernes farver vil afspejle de farver, vi møder i naturen på Amager Fælled,” siger Jan Albrechtsen. Seks pct. af Amager Fælled 

Projektområdet for Ørestad Fælled Kvarter er 19 ha. Det svarer til ca. 6 pct. af Amager Fælleds 318 ha eller 0,5 pct. af Naturpark Amager, der strækker sig over 3.500 ha. I praksis bliver der dog bygget på et areal, der er mindre end de udlagte 19 ha, da den vestlige del af projektområdet friholdes for byggeri, og landskabet flettes ind mellem boligerne. Størstedelen af Amager Fælled er fredet, og bliver ikke berørt af det nye bykvarter, der bygges på ikke-fredet jord.