Arenakvarteret

 

Nyt bykvarter i Ørestad har skabt plads til Royal Arena. I samme område har Københavns Kommune opført en ny skøjtehal, og en folkeskole med idrætshal er på vej. Arenakvarteret bliver et kvarter med stor variation.

Visionen for kvarteret er, at det nye kvarter skal indrettes med byrum af forskellig karakter, der inviterer til et mangfoldigt byliv. 

Det nye kvarter kommer til at rumme i alt 270.000 etagemeter byggeri. Bolig og erhverv udgør ca. 200.000 etagemeter, og de offentlige bygninger samt arena inkl. udvidelsesmulighed ca. 70.000 etagemeter.

Lokalplantillægget for Arenakvarteret tager udgangspunkt i en masterplan udarbejdet af Tegnestuen Vandkunsten. Masterplanen er resultatet af parallelopdraget, som blev gennemført af By & Havn og Realdania i samarbejde med Københavns Kommune fra januar til april 2011.

Vandkunstens masterplan bygger videre på idéen om Ørestad Syd som attraktivt beliggende bolig-, erhvervs- og aktivitetsområde med bygninger og byrum i høj arkitektonisk kvalitet placeret i overgangen mellem by og fælled.

Planen arbejder med en bebyggelsesstruktur i forskellig skala og dermed med stor variation i bebyggelsen. Der er forskellige bygningshøjder, husdybder og hustyper, ligesom husenes indbyrdes placering varierer inden for de enkelte byggefelter.

Der skabes mulighed for flere fælles og private rum i gadeplan, idet boligerne ligger i en struktur indenfor kvadrater, der måler 17 x 17 meter i grundplan. Erhvervsbyggerierne ligger i en struktur indenfor kvadrater på 34 x 34 meter eller 17 x 17 meter i grundplan. De mindre bygninger kan sammenbygges to og to eller kædes til en større bygning. På den måde sammenvæves bebyggelserne i et varieret bebyggelsesmønster, som sammen med beplantningen er med til at skærme for vinden.

I masterplanen er arena, skole, skøjtehal og børneinstitution centralt placeret og bundet sammen af en øst-vestgående byfælled, der som et samlende bånd rummer de fire offentlige institutioner.

Der kan skabes faciliteter til både det organiserede og selvorganiserede idræts- og kulturliv langs Byfælleden. Denne er i sig selv en ny type byrum, hvor Kalvebod Fælleds karakteristiske beplantning ønskes koncentreret midt i den tætte bebyggelse.

Arenaens potentiale ligger i at tiltrække besøgende fra både regionalt og internationalt opland og får dermed betydning for både identiteten i området og nye investeringer.

Selvsagt betyder områdets placering med direkte adgang til infrastrukturen til den øvrige by, resten af Hovedstaden, Sverige og via lufthavnen til Europa og resten af verden, meget for det erhverv, som ønsker at placere sig i området.