Aktivitet og hverdagsliv - faciliteter

 

Forslaget til udformningen af en ny Asger Jorns Allé er karakteriseret ved, at bygninger og det, der sker på fortove og pladser, spiller sammen i en helhed.

Oplægget til indretning af Asger Jorns Allé foreslår, at bygningerne giver variation og afgrænsning til gaderummet med forskudte placeringer, varierede højder og markante hjørnebebyggelser.

Det foreslås desuden, at belægningen bliver sammensat af Ørestads eksisterende granit og nye betonoverflader samt karakterfulde faciliteter og inventar, der både giver mulighed for ophold og parkering af cykler. Belysningen er varieret og afstemt til aktiviteterne på pladsen. 

”LØBEREN”

Løberen er en ny sammenhængende belægning, som forbinder metroen i øst med fælleden i vest og er en del af rygraden i Asger Jorns Allé. 

Løberen er primært tiltænkt fodgængere. Løberen skaber forbindelse på langs af gaden, men den forbinder også på tværs mellem byggeriernes aktive stueetager og byrummets aktiviteter.

Belægningen er betonfliser med et præget mønster. Prægningen kan f.eks. være inspireret af et motiv fra kunstneren Asger Jorn.

Når funktionerne i byggerierne langs gaden kendes, vil løberen blive placeret, så den bliver tilpasset, det der foregår i bygningerne og på pladserne. Løberen skaber på den vis en overgang mellem de bygningsnære arealer og pladsernes faciliteter og funktioner.

FORSLAG: FIRE PLADSER – ET SAMLET FORLØB

Hver af de fire pladser får sin egen funktion og identitet, så der opstår klynger af brugere og aktivitetsformer.

Beslægtede faciliteter placeres i nærheden af hinanden, så der opnås synergier. Fælles for alle pladserne er dog, at elementer der understøtter den almindelige brug af gaderummet som leg og ophold optræder på alle pladserne.

Fælledtrappen


Gymnastikbjerget


Rullepladsen med gymnastikbjerget i baggrunden


Boldarena


Asger Jorns Plads


læs mere om emnet

Forside


Området - lokalplanen - grundsalget


Nye byrum i Ørestad Syd


Asger Jorns Allé - Den aktive hovedgade


Aktivitet og hverdagsliv - Faciliteter


PLUG N PLAY - Det midlertidige idrætsanlæg


OBS! Alle visualiseringer på disse sider er skitser til brug for det videre arbejde. Visualiseringerne afspejler ikke nødvendigvis det færdige projekt.  

'Løberen'