PLUG N PLAY - Det midlertidige idrætsanlæg

 

Det var en klar ambition, at der ud over klassiske sportsgrene også skulle være plads til de nyere, street orienterede idrætter, der ikke fandtes anlæg til i København, da PLUG N PLAY blev anlagt.

Samtidig skulle aktiviteterne facilitere møder på tværs af forskellige brugergrupper og i særdeleshed gøre plads til både den organiserede og uorganiserede idræt.

En væsentlig del af konceptet for PLUG N PLAY var samtidig, at det blev et brugerdrevet anlæg, og derfor blev faciliteterne tilrettelagt og designet gennem involvering af foreninger og ildsjæle.

Hver enkelt facilitet på PLUG N PLAY blev koblet op på en forening eller en organisation. Med de mange forskellige aktiviteter samlet side om side blev der skabt gode relationer mellem brugerne, som har inspireret hinanden og bidraget til et alsidigt liv på anlægget døgnet rundt.

DE GODE ERFARINGER OVERFØRES TIL ASGER JORNS ALLÈ

PLUG N PLAY har affødt en række gode erfaringer, som vil blive taget med videre i den nye aktive hovedgade, Asger Jorns Allé.

Tilknytningen af foreninger til de enkelte faciliteter er blandt andet med til at skabe mere liv i byrummet på flere tidspunkter af døgnet og bidrager samtidig til et positivt medejerskab i forhold til både drift og udvikling af faciliteterne.

Derudover kan samlingen af flere aktiviteter være med til at sikre en alsidig brug af byrummet, hvor nye sociale relationer kan opstå på tværs af brugere og besøgende.

I den videre udvikling af aktiviteter på Asger Jorns Allé vil fokus både være på den organiserede og uorganiserede brug. Uformelle mødesteder og mulighed for spontane ophold vil også være i fokus for at få skabt et alsidigt og levende hverdagsliv i den nye bydel.


læs mere om emnet

Forside


Området - lokalplanen - grundsalget


Nye byrum i Ørestad Syd


Asger Jorns Allé - Den aktive hovedgade


Aktivitet og hverdagsliv - Faciliteter


PLUG N PLAY - Det midlertidige idrætsanlæg


OBS! Alle visualiseringer på disse sider er skitser til brug for det videre arbejde. Visualiseringerne afspejler ikke nødvendigvis det færdige projekt.  

Video om plug n play

Hvad var målet med Plug n Play?

I forbindelse med den første byudvikling af Ørestad Syd anlagde By & Havn det midlertidige idrætsanlæg PLUG N PLAY som en midlertidig bylivsgenerator i Ørestad Syd.


Formålet var at understøtte bylivet for beboere og besøgende til Ørestad Syd og sætte bydelen på københavnernes mentale landkort som en oplevelsesrig og aktiv bydel. Det var ambitionen at skabe et mødested for idræts- og kulturaktiviteter blandt lokale og brugere udefra samt at skabe et urbant idrætsområde, der kunne fungere som et testlaboratorium for nye aktiviteter i en midlertidig periode.


PLUG N PLAY åbnede i 2009 med præmissen om, at grunden hvorpå PLUG N PLAY blev anlagt, på et senere tidspunkt skulle udnyttes til bebyggelse i forbindelse med
færdiggørelsen af byudviklingen i Ørestad Syd. Planerne for udviklingen af Ørestad Syd er nu så langt i processen, at de byggefelter, som PLUG N PLAY ligger på, er solgt og skal klargøres til boligbyggerier i efteråret 2016.


PLUG N PLAY lukker derfor i efteråret 2016.