Nye byrum

 

By & Havn har fået udarbejdet en detaljeret plan for de kommende gader, pladser og veje i Ørestad Syd. Med planen spiller hvert byrum en aktive rolle og formidler på forskellig vis overgange mellem det private og offentlige rum.

ASGER JORNS ALLÉ

Den øst-vest gående hovedgade, Asger Jorns Allé, er det centrale og primære gaderum i den nye bydel. Gaden strækker sig fra metrostationen ud mod det åbne land mod vest. Her er de vigtigste af byens fælles funktioner samlet. Skitseforslaget arbejder med, at Asger Jorns Allé får en markant aktivitetsprofil, der appellerer til både beboere og besøgende.

PROMENADEN

Øst for promenaden ligger Ørestad Syds byggerier med forhaver og fælleszoner, så der på den ene side er adgang og udsigt til den vilde natur, og på den anden side er kontakt til byens liv. Mødet mellem by og landskab er meget markant og har potentiale til at blive en destination i sig selv. Promenaden er beskeden i bredden, men favner hele kanten til fælleden i længden.


LANDSKABSBÅND

Landskabsbåndene fungerer som trafikveje, og knytter hele området sammen på tværs af kvarterer. Hvert nord-sydgående bånd har sin identitet og rumlige profil, der smitter af på de kvarterer, de løber igennem. Skov- og parkbåndene er lidt smallere i den nordlige del for at give plads til legeområder og andre aktiverende tiltag.


KVARTERPARKER

Nogle steder i landskabsbåndene er bebyggelserne rykket tilbage, hvilket giver plads til kvartersparker. Der er en større plads/parkdannelse i parkbåndet og to mindre i skovbåndet. Parkerne eller pladserne fungerer som uformelle mødesteder på tværs af karreerne og er indrettet til leg og ophold.

TVÆRGADER
Alle tværgader i området er trafiksanerede – ’shared spaces’ med flexzoner. Tværgaderne er udarbejdet, så man kan samles i gaden, og der kan være legehuse, bænke og uformelle mødesteder. Ud til tværgaderne ligger bebyggelsens små forhaver, hvor man både kan være privat eller vende sig ud mod gadelivet.læs mere om emnet

Forside


Området - lokalplanen - grundsalget


Nye byrum i Ørestad Syd


Asger Jorns Allé - Den aktive hovedgade


Aktivitet og hverdagsliv - Faciliteter


PLUG N PLAY - Det midlertidige idrætsanlæg


OBS! Alle visualiseringer på disse sider er skitser til brug for det videre arbejde. Visualiseringerne afspejler ikke nødvendigvis det færdige projekt.  

Byggeriet er i gang

I november 2014 vandt den århusianske arkitektvirksomhed TRANSFORM projektkonkurrencen om en ny masterplan for den centrale del af Ørestad Syd. 


Masterplanen er efterfølgende blevet kvalificeret i samarbejde med Københavns Kommune. Den 28. januar 2016 godkendte kommunen den nye lokalplan, der rummer godt 300.000 etagemeter boligbyggeretter, hvoraf en stor del bliver rækkehuse.


Byggeriet af den centrale del af Ørestad Syd er nu gået i gang. By & Havn etablerer ny infrastruktur i området, herunder offentlige veje, stier og pladser. 

HOFOR nedgraver fjernvarmeledninger, bl.a. langs en del af den kommende promenade ud til fælleden.

 

Selve boligerne og tværgaderne bygges efterhånden, som grundene bliver solgt. 

Byggeaktiviteten forventes at starte i efteråret 2016 og vil fortsætte minimum de næste fem år.