Området - Lokalplanen - grundsalget

 

Den 11. november 2014 vandt den århusianske arkitektvirksomhed TRANSFORM sammen med Bascon projektkonkurrencen om en ny masterplan for den vestlige del af Ørestad Syd. Masterplanen er efterfølgende blevet kvalificeret i samarbejde med Københavns Kommune og blevet til en lokalplan. Dermed tegnes konturerne af, hvordan og hvornår det nye bykvarter i Ørestad Syd bliver udviklet. 

OMRÅDET 

Den nye lokalplan bygger videre på de overordnede ideer fra den eksisterende plan for Ørestad syd. Bl.a. bevares de nord-sydgående bånd, der binder bydelen sammen. (Robert Jacobsens Vej, Richard Mortensens Vej og Else Alfelts Vej). Disse tre landskabsbånd er varieret sådan, at de nogle steder er snævret ind og andre steder videt ud til egentlige pladser. De øst-vestgående lokale veje er forskudt for hinanden for at skabe lukkede gaderum og give læ.

Områdets vigtigste vej er Asger Jorns Allé, som bl.a. kommer til at rumme kvarterets offentlige funktioner, butikker og forskellige kultur- og idrætsfaciliteter. Nordligst omkring den kommende skole i Arenakvarteret færdiggøres området med klynger af rækkehuse og rækkehuslignende bygninger som i Arenakvarteret i øvrigt. Mellem Ejler Billes Allé og Asger Jorns Allé vil bebyggelsen bestå af town houses/rækkehuse sammenbygget i smalle karreer. Syd for Asger Jorns Allé kommer der egentlige karréer, som spiller sammen med de store byggerier, som bl.a. 8TALLET og Stævnen.


GRUNDSALGET 

I alt rummer masterplanområdet cirka 300.000 etagemeter bolig-byggeretter. By & Havns salgsafdeling gik sideløbende med lokalplanprocessen igang med salgsarbejdet. Grundene sælges i tre-fire etaper, og etapeopdelingen hænger sammen med, hvor i Ørestad Syd der allerede er adgangsveje, forsyningsledninger og anden infrastruktur. Første etape, der omfatter både rækkehuse og karreer, blev solgt i 2016.