Workshopforløbet

 

Nye faciliteter og funktioner i Asger Jorns Allé udvikles og kvalificeres igennem et workshopforløb, hvor blandt andre brugere af det midlertidige PLUG N PLAY anlæg, repræsentanter fra beboerforeningerne i området, Grundejerforeningen, større idrætsorganisationer, Københavns Kommune samt eksperter inden for udvikling af urbane byrum og faciliteter, inddrages i processen. 

Det er hensigten at der efter workshopforløbet foreligger et skitseprojekt, som kan danne grundlag for udformningen af Asger Jorns Allé og de faciliteter som måtte være bragt på banen i forbindelse med workshopforløbet.


Følg med i workshopforløbet 

Tirsdag den 15. december 2015 afholdt By & Havn den sidste af i alt tre workshop.

Deltagerne blev i første halvdel af workshoppen præsenteret for den forgange arbejdsproces og en status på de overordnede planer for Ørestad Syd. Imellem de enkelte workshops er de mange gode inputs fra deltagerne blevet indarbejdet i skitserne for byrummene og Asger Jorns Allé har undervejs taget form til den aktive hovedgade.Rune Chr. Bach fra arkitektfirmaet TRANSFORM gennemgik de nyeste skitser og byrumsvisualiseringerne for Asger Jorns Allé (disse vil senere være tilgængelig her på siden). De detaljerige visualiseringer blev under en uformel udstillingsrunde nærstuderet af deltagerne, som generelt havde mange positive kommentarer.

Der arbejdes nu videre med planerne for Asger Jorns Allé og By & Havn vil i starten af det nye år afklare de næste skridt i processen.

læs mere om emnet

Forside


Området - lokalplanen - grundsalget


Nye byrum i Ørestad Syd


Asger Jorns Allé - Den aktive hovedgade


Aktivitet og hverdagsliv - Faciliteter


PLUG N PLAY - Det midlertidige idrætsanlæg


OBS! Alle visualiseringer på disse sider er skitser til brug for det videre arbejde. Visualiseringerne afspejler ikke nødvendigvis det færdige projekt.