Etagebyggeri til Ørestads stære

1. marts 2006

Snart ankommer de første forårsbebudere fra vinteropholdet på de Britiske Øer. I år kan stærene flytte ind i et helt nyt byggeri med udsigt over Grønjordssøen i Ørestads naturområde.

 

Ørestadsselskabet er gået sammen med Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening om at skabe gode ynglemuligheder for stæren. Den socialt anlagte fugl ynder nemlig at bo tæt ved andre ynglende stære. Ved den nyetablerede bakke nær Grønjordssøen opsættes nu redekasser til stærene. Redekasserne monteres som modulbyggeri i flere etager på en otte meter høj mast.

Stærene betaler ”husleje” ved at æde de stankelbenslarver, som ellers ville ødelægge bakkens græs ved at æde dets rødder med store felter af vissent græs til følge. Fuglene udfører på den måde en vigtig naturpleje i området.

”Redekassebyggeriet er led i plejeplanen for Ørestads naturområde. Det er målet at skabe bedre ynglemuligheder for stæren og derved medvirke til at øge bestanden af den populære forårsbebuder. Inspirationen til "redekolonien" har vi fået fra Frederiksberg Kommune, hvor grønne idrætsanlæg bliver holdt fri for larveangreb ved hjælp af stære," fortæller Ørestads naturvejleder, Julie Dufour Wiese.

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206