Samarbejde mellem Ørestadsselskabet og Havnen

13. december 2006

Som opfølgning på aftalen om at udvide den eksisterende Metro med en Metro Cityring og samle arealudviklingsaktiviteterne i havnen og Ørestad har Ørestadsselskabet indledt et tættere samarbejde med Københavns Havn.

 

Samarbejdet kommer til at omfatte en bred vifte af forhold: Byudvikling, infrastruktur, parkering, markedsstrategier, markedsføring, information, økonomistyring og it.

De to selskaber vil også bistå de respektive ejere i arbejdet med etableringen af et fælles selskab. Dette arbejde vil ske i et tæt samarbejde med de to virksomheders ejere og bestyrelser.

Begge virksomheder er enige om, at samarbejdet sker på grundlag af to uafhængige og selvstændige selskaber, og derfor skal der ikke træffes konkrete forretningsmæssige beslutninger.

For at koordinere arbejdet er der nedsat en arbejdsgruppe med Ørestadsselskabets administrerende direktør Jens Kramer Mikkelsen som formand og med deltagelse af administrerende direktør Karl-Gustav Jensen, Københavns Havn og direktør Michael Soetmann, Ørestadsselskabet.

”Vi etablerer nu et samarbejde, som sigter på en egentlig fusion. Det betyder, at det nye selskab kan være fuldt operationsdygtigt fra den dag, hvor en ny lovgivning træder i kraft. Begge virksomheder ser frem til samarbejdet”, siger Jens Kramer Mikkelsen.

”Den nye aftale mellem Staten og kommunerne betyder også, at Københavns Havn nu kan sætte fuld kraft på arbejdet med at forberede byudviklingen ved Århusgade. Målet er 2.000 boliger og 200.000 m2 erhverv", siger Karl-Gustav Jensen, Københavns Havn A/S.

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206