Status på byggerier - februar 06

14. februar 2006

Ørestadsselskabet har netop udsendt en ny udgave af notatet Status på byggerier.

 

I Status på byggerier beskrives samtlige de virksomheder og institutioner, Ørestadesselskabet har indgået salgsaftale med. Her kan man få et indblik i grundenes placering og anvendelse, ligesom der er links videre til relevante hjemmesider. Notatet giver således et godt overblik over aktiviteten i Ørestad.

I alt er der solgt 1.175.000 etagemeter i Ørestad fordelt på 47 solgte arealer. Heraf er 42% solgt til boliger, 29% til erherv og 29% til "andet" - dvs. detailhandel, uddannelsesinstitutioner etc.

"Jeg må sige, at det er svært at bevare pessimismen. Alene i januar 2006 solgte vi 217.000 etagemeter til forskellige investorer til boligformål i Ørestad Syd samt til NCC til erhvervsbyggeri. Sidste år var et rekordår med 224.000 solgte etagemeter, så alt tegner til, at vi slår rekorden om meget kort tid," siger administrerende direktør Jens Kramer Mikkelsen, Ørestadsselskabet.

I de sidste par år har der været mest salg i boligjorden. Det er derfor fordelingen mellem erhverv, boliger og "andet" ser ud, som den gør. Men det nye er, at Ørestadsselskabet nu lykkes med både at sælge arealer til boliger og erhverv.

"Vores målsætning er stadigvæk, at fordelingen i Ørestad skal være 60% erhverv, 20% boliger og 20% til andre formål. Vi har dette mål for at sikre, at Ørestad bliver en levende bydel både om dagen, når folk er på arbejde og om aftenen, når folk er hjemme. Lige nu er der solgt mest boligjord, men dette skyldes, at vi naturligvis kun bogfører de reelt solgte etagemeter. F.eks. har vi lavet en femårig aftale med NCC om udvikling af godt 200.000 etagemeter til erhvervsformål - men det er kun de første 25.000 etagemeter, som er bogført. Resten af det store areal følger altså senere og vil rette op på fordelingen mellem erhverv og boliger," siger Jens Kramer Mikkelsen.

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206