Libeskind-plan afsløret

21. juni 2006

Den verdensberømte arkitekt Daniel Libeskind har løftet sløret for den helhedsplan i Ørestad City, som han har skabt for NCC Property Development i samarbejde med Ørestadsselskabet og Steen og Strøm.

 

Helhedsplanen er bygget op omkring åbne, attraktive offentlige rum som de primære elementer. Byrummene anlægges i et forløb, som sammen med de tilstødende bygninger giver området en karakter, der leder tankerne hen på Københavns middelalderbys byrum.

Ankommer man fra Ørestad Metrostation, kommer man ind i Centergaden gennem en indbydende passage – et galleri – dækket af en glasbaldakin.

Centralt i området skabes en ny, åben plads som det centrale byrum. En elipseformet platform, brolagt mod nord og landskabelig mod syd, giver bl.a. adgang til to tårnbyggerier.

De centrale tårne i cirka 20 etagers højde udgør kernen af byplanen. Med deres kurvede og hældende facader udgør de bydelens helt unikke vartegn. Ligesom spirene i Københavns historiske bymidte markerer de placeringen af områdets vigtige, offentlige pladser.

Omkring den centrale plads tænkes etableret publikumsvenlige faciliteter såsom restauranter og caféer med udendørs servering.

Et brolagt område omkring de to tårne udgør hovedfærdselsåren for fodgængere. I det hele taget ligger det i planens trafikkoncept, at området udlægges som en fodgængerzone med begrænset kørsel tilladt for personbiler, taxier og udrykningskøretøjer. Al parkering i bydelen foregår under jorden – dels på traditionelle parkeringspladser og dels i automatiske parkeringsanlæg.

Kvarteret skal overvejende anvendes til serviceerhverv, kontor og hoteller. Endvidere planlægges etableret op til 10 % boliger i det ene af de to centrale tårne og som penthouse lejligheder i nogle af kontorbygningerne.

Selv siger Daniel Libeskind om helhedsplanen:
”Planen er skabt som en hyldest til det urbane liv i det 21. århundrede og til Københavns eksisterende, mangfoldige traditioner. Kvarteret bliver fyldt med energi og intensitet med åbne pladser, nicher, kontorbygninger, kulturtilbud og boliger. Et tema som vil genlyde både af Københavns sjæl og musikken fra byens liv.”

”Jeg elsker København, som jeg synes er en af verdens mest spændende byer. Derfor er det en fantastisk mulighed for mig, at få lov at skabe en masterplan til byen,” siger Daniel Libeskind.

Overborgmester Ritt Bjerregaard har set helhedsplanen og er meget begejstret:
”Planen for området i Ørestad City har et tårnhøjt ambitionsniveau. Det er ikke bare Ørestad, der bliver løftet - det er hele København. Jeg er særligt begejstret over, at vi i København får arkitekter i verdensklasse til at bygge boliger og ikke bare prestigebyggerier. På den måde demokratiseres arkitekturen, og vi får skabt nye kvarterer med stor kvalitet i hverdagen,” siger Ritt Bjerregaard og fortsætter:

”Libeskind har formået at skabe nogle rammer, som jeg er sikker på, bliver til gavn for de mange mennesker, der i det daglige skal bruge området som medarbejdere i virksomhederne, som beboere og som besøgende. Jeg glæder mig meget til i de kommende år at se planerne blive ført ud i livet – og jeg håber også, at det lykkes at få Daniel Libeskind engageret til at tegne nogle af byggerierne på arealet.”

Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam deler overborgmesterens begejstring:
"Planen er til fem stjerner! Jeg tror virkelig, at området i Ørestad City bliver et fyrtårn, som arkitekturinteresserede vil komme rejsende her til for at opleve. Samtidig er den kreativitet, Libeskind tilfører Ørestad, en væsentlig ingrediens i, at det daglige byliv kommer til at fungere. God arkitektur og planlægning handler om meget mere end byggerier og materialer. Libeskinds plan tilfører netop den musikalitet, som gør, at området bliver et dejligt sted at bo, arbejde og besøge."

Administrerende direktør Nikolaj Hertel, NCC Property Development lægger vægt på, at området giver spændende muligheder for de virksomheder, der vil etablere sig i området.

"Med Libeskinds masterplan er rammerne skabt for, at danske og internationale virksomheder kan profilere sig i et unikt miljø, der med sin mangfoldighed vil kunne tiltrække de bedste medarbejdere. Jeg tror, at fremsynede virksomheder vil forstå at udnytte denne enestående mulighed."

Administrerende direktør Jens Kramer Mikkelsen, Ørestadsselskabet, hæfter sig især ved, at helhedsplanen skaber rammerne for, at kvarteret bliver et sted, hvor der er rart at være:

”Vi har i flere år arbejdet aktivt for at skabe et sprudlende byliv i Ørestad. Det er en kæmpe udfordring, som vi tager meget alvorligt. De rammer, Libeskinds masterplan vil skabe i Ørestad, er den perfekte platform for, at der i Ørestad bliver intensitet og liv mellem bygningerne,” siger Jens Kramer Mikkelsen. Han fortsætter:

”I det hele taget er der en fantastisk dynamik i Ørestad i disse år. Bydelen er heldigvis i stand til at tiltrække de rigtige investorer, som har meget høje ambitionsniveauer for deres arealer. Derfor arbejder både danske og internationale top-arkitekter som Daniel Libeskind i Ørestad. Og resultatet er selvfølgelig, at der laves virkelig spændende byrum og berigende arkitektur i bydelen til glæde for alle, der skal bruge området.”

Baggrund:

NCC Property Development indgik i januar 2006 en samarbejdsaftale med Ørestadsselskabet omkring udvikling af to separate delområder på i alt ca. 230.000 etagemeter i Ørestad City.

Det nordlige delområde, der udgør ca. 105.000 etagemeter, ligger umiddelbart vest for skandinaviens største shoppingcenter Field´s, hvor der planlægges en yderligere udvidelse mod syd med biograf, hotel mv.

I samarbejde med Ørestadsselskabet og Steen og Strøm Danmark, der ejer og driver Field´s, har NCC Property Development anmodet arkitekten Daniel Libeskind om at udarbejde et forslag til en samlet helhedsplan for det nordlige delområde samt det planlagte udvidelsesområde syd for Field´s. Denne helhedsplan omfatter i alt ca. 190.000 etagemeter.

Helhedsplanens område ligger ved et vigtigt knudepunkt mellem motorvejen og jernbanen, der giver adgang til lufthavnen og Sverige, samt metroen der forbinder Ørestad med Københavns bymidte.

Kontakt:

Projektchef Carsten Arlund, Ørestadsselskabet
E: ca@orestad.dk
T: 3311 1700

Projektdirektør Søren Elster, NCC Property Development
T: 3910 3559

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206