Gallupundersøgelse

22. september 2006

Analyseinstituttet Gallup har på vegne af Ørestadsselskabet gennemført en omfattende undersøgelse. Konklusionerne ligger klar i en ny rapport.

 

Gallups analyse viser, at der på en række områder er væsentlige demografiske forskelle mellem borgerne i Ørestad og i resten af byen. Kort sagt tegner analysen et billede af en bydel, hvor mange beboere er unge, veluddannede og med børn. Samtidig ses det, at interessen for nyskabende arkitektur og nærheden til City med Metro som det primære transportmiddel er de væsentligste grunde til at bosætte sig netop her.

Den typiske Ørestadsborger

Hele 71% af beboerne i Ørestad er under 40 år. Til sammenligning er tallet 48% i resten af København.

Indbyggerne i Ørestad er veluddannede. Godt to tredjedele – nærmere bestemt 69% - har en videregående uddannelse, mens tallet er 39% for resten af byen.

Ørestad har flere børnefamilier end resten af København; således har 28% hjemmeboende børn, mens tallet for København er 25%. Hertil skal nævnes, at andelen af Ørestadsborgere under 30 år er større end i resten af byen (33% mod 23%), hvorfor analysen peger på, at der forventes at komme endnu flere børn i Ørestad i fremtiden.

I vurderingen af en række forskellige forhold i bydelen vurderes ’arkitekturen’, ’shoppingmulighederne’ og ’det generelle bybillede’ mest positivt, mens man i den anden ende af skalaen finder ’skoler og daginstitutioner’ og ’parkeringsforhold’.

Gallup har også spurgt til, hvorfor man har valgt at bosætte sig i netop Ørestad. Her angiver flest (93%), at den korte afstand til København City har været en af de absolutte hovedårsager for at bosætte sig her. Bekvemmelighed i forhold til offentlig transport spiller i denne sammenhæng en stor rolle – 80% angiver dette som vigtigt eller meget vigtigt, og 69% angiver samtidig Metroen som den primære transportform.

I en kommentar til undersøgelsen siger Ørestadsselskabets administrerende direktør Jens Kramer Mikkelsen:

”Ørestad er en ung by i mere end én forstand. Vi ser, at Ørestad fungerer som en magnet på byens unge – jeg tror bl.a. det handler om, at her er højt til loftet og plads til store armbevægelser. Ørestad er i høj grad blevet synonym med spændende og nyskabende arkitektur: VM Husene, Tietgen Kollegiet og Jean Nouvells nye koncertsal i DR Byen er blot et par eksempler. Jeg tror det tiltaler mange unge.”

”Nu kunne man måske tro, at det i sig selv er et succeskriterium, at tiltrække veluddannede unge. Men faktisk arbejder vi jo på at skabe en bydel for alle. Diversiteten er vigtig – og den skal nok komme hen ad vejen. De unge er bare de første til at se mulighederne i en ny og anderledes bydel, hvor vi andre måske er lidt mere forsigtige,” slutter Jens Kramer Mikkelsen.

Gallups undersøgelse er udarbejdet med det overordnede formål at belyse, hvordan gruppen af beboere er sammensat. Hvem er de, hvad er deres motivation for at flytte til Ørestad, og hvad er deres planer og drømme for deres nye bydel. 2.000 spørgeskemaer er distribueret, og 526 personer har valgt at svare.

Til højre i den grønne boks findes et link til download af undersøgelsen.

------------------------------------

Yderligere oplysninger:

Jonas Vadstrup Thomsen

Pressekoordinator

Ørestadsselskabet

T: 3311 1700 / 2075 1721

E: jvt@orestad.dk

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206