Året der gik i Ørestad

28. december 2006

Entreprenørmaskiner, mænd med hard hats og byggekraner. Der er heftig aktivitet i Ørestad. I 2006 er mange flyttet ind i bydelens nyopførte lejligheder, nye kollegie- og ungdomsboliger er blevet taget i brug og samtidig er startskuddet gået til udviklingen af et helt nyt bykvarter i Ørestad Syd.

 

Ørestad Syd

2006 var året, hvor der blev taget hul på et helt nyt bykvarter; Ørestad Syd. Området kommer til at ligge syd for Øresundsmotorvejen og grænse op til det enorme naturområde Kalvebod Fælled.

Lokalplanen blev politisk vedtaget ved årsskiftet 2005/2006, og allerede i januar måned kunne Ørestadsselskabet offentliggøre salget af godt 190.000 etagemeter byggeret til boliger i Ørestad Syd, svarende til ca. 2.000 boliger. Køberne er seks konsortier, der hver har fået til opgave at udvikle en karré, som primært skal indeholde boliger, men også erhverv.

Den 2. november blev arkitektplanerne for byggerierne så offentliggjort. De favner bredt – fra klassiske lejlighedsbyggerier til utraditionelle og nærmest skulpturelle huse. Blandt arkitekterne er den amerikanske arkitekt Steven Holl, Bjarke Ingels fra BIG Group, tegnestuerne Vandkunsten, Entasis, Kim Utzon Arkitekter og Vilhelm Lauritsens Tegnestue.

Salget af de første lejligheder er allerede gået i gang, alt i mens der arbejdes med at bygge Ørestad Syds infrastruktur – veje, pladser, søer etc.

Ørestadsselskabet udskrev også en international konkurrence om indretning af Ørestad Syds pladser og byrum. Konkurrencen er åben for alle, men henvender sig især til arkitekter og landskabsarkitekter, gerne i samarbejde med fx etnologer, antropologer eller kulturgeografer.

Ørestad Syd er omfattet af Danmarkshistoriens hidtil mest omfattende lokalplan. I alt 1.2 mio. kvadratmeter boliger, erhverv og offentlige institutioner vil i de kommende årtier skyde op og danne et helt nyt byområde. Når kvarteret står færdigt bliver det det tættest befolkede i Ørestad – på sigt vil bydelen få op mod 10.000 beboere, mens yderligere ca. 15.000 mennesker får deres daglige gang på vej til eller fra arbejde.

Indflytning i DR Byen

Første spadestik til Danmarks Radios fire fodboldbaner store multimediehus i Ørestad blev taget tilbage i 2002. Siden har der været heftig aktivitet på byggepladsen.

I 2006 flyttede 2.500 af DR’s medarbejdere ind i deres nye hus.

DR Byen er med sine gader, kontorer, overdækkede pladser, redigeringsfaciliteter og studier lige nu den største arbejdsplads i Ørestad – det nye multimediehus er ved at udvikle sig til en by i byen. Endnu mangler dog kronen på værket – den store koncertsal, tegnet af den franske stjernearkitekt Jean Nouvel. Koncertsalen forventes at stå færdig i 2008.

Nye boliger til byens studerende

Tre nye boligbyggerier for unge studerende blev taget i brug i sommer. Der er i alt 765 nye kollegie- og ungdomsboliger i både Ørestad Nord og -City.

Bikuben Kollegiet, der er tegnet af den Århusianske tegnestue AART blev – med sine 117 værelser – indviet i august. Også det cirkelrunde Tietgenkollegiet slog dørene op for 360 studerende. De kommer til at bo i en af Københavns smukkeste bygninger – et byggeri der tilmed er indstillet til den prestigefyldte Mies van der Rohe-arkitekturpris, der uddeles i Barcelona til maj. I Signalhuset i Ørestad City flyttede 288 unge beboere ind på klubværelserne.

Fælles for ungdomsboligerne er, at der bestemt Ikke er tale om discountbyggerier. Tiden, hvor et kollegieværelse var ensbetydende med en lille, grå betoncelle i en kedelig 70’er ejendom, er slut. I dag er der lækre designerkøkkener i rustfrit stål, motionsrum og tagterrasser. Alt sammen i arkitektonisk spændende byggerier.

De mange nye kollegie- og ungdomsboliger sætter en tyk streg under Ørestad som en mangfoldig bydel med både ejer-, andels- og lejeboliger og ungdomsboliger.

Unge, veluddannede københavnere

Analyseinstituttet Gallup tog i efteråret temperaturen på bydelen ved at spørge mere end 2.000 af bydelens nye tilflyttere om deres baggrund.

Analysen viste, at hele 71 % af beboerne i Ørestad er under 40 år. Til sammenligning er tallet 48 % i resten af København. Godt to tredjedele – nærmere bestemt 69 % - har en videregående uddannelse, mens tallet er 39 % for resten af byen.

Ørestad har flere børnefamilier end resten af København; 28 % af de adspurgte har hjemmeboende børn, mens tallet for København er 25 %. Desuden er andelen af Ørestadsborgere under 30 år større end i resten af byen (33 % mod 23 %).

I vurderingen af en række forskellige forhold i Ørestad vurderes ’arkitekturen’, ’shoppingmulighederne’ og ’det generelle bybillede’ som bydelens største aktiv.

Ifølge Danmarks Statistik er der pr. 1. oktober 2006 registreret 2.688 beboere i Ørestad.

Libeskind planen

I juni kunne NCC Property Development i samarbejde med Ørestadsselskabet og Steen og Strøm løfte sløret for en 105.000 etagemeter stor helhedsplan i Ørestad City nær Field´s og Øresundsforbindelsen tegnet af den verdensberømte polsk/amerikanske arkitekt Daniel Libeskind. Helhedsplanen er bygget op omkring åbne, attraktive offentlige rum, som anlægges i et forløb, der sammen med de tilstødende bygninger giver området en karakter, der leder tankerne hen på Københavns middelalderbys byrum.

Kvarteret skal overvejende anvendes til serviceerhverv, kontor og hotel. Endvidere planlægges etableret op til 10 % boliger i det ene af de to centrale tårne og som penthouse lejligheder i nogle af kontorbygningerne. Den første indflytter i området er fundet – det er hotelkæden Cab Inn, som i 2008 åbner et hotel med 700 værelser tegnet af Daniel Libeskind himself.

Livet mellem husene

En af de helt store udfordringer, når man bygger en ny bydel, er at skabe gode betingelser for et spændende og alsidigt byliv mellem husene. Zulu Sommerbio i Byparken, musikfestivalen Public Service, Ørestadsløbet og den årlige dansefestival for børn og unge er blot nogle af de mange arrangementer, der fandt sted i Ørestad i 2006. Og året sluttede vanen tro med tænding af juletræet på Kay Fiskers Plads.

For yderligere at støtte op om det spirende byliv har Ørestadsselskabet – i samarbejde med en anden københavnsk byudvikler; Københavns Havn – taget initiativ til at skabe Bylivsgruppen. Gruppen fungerer som et sekretariat, som skal føre gode ideer, der især styrker hverdagslivet, ud i livet. I 2006 stod Bylivsgruppen bl.a. bag tre Storbypicnics. Den ene fandt sted på Kalvebod Fælled lige syd for Ørestad.

Kontakt:

Jens Kramer Mikkelsen, via Lars Mortensen

T: 2075 1703

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206