Konkurrence: Byrum og byliv i Ørestad Syd

31. oktober 2006

Ørestadsselskabet har udskrevet en konkurrence, som skal inspirere deltagerne til at udforme smukke, unikke og funktionelle byrum som ramme om det mangfoldige liv, der i de kommende år vil myldre frem i Ørestad Syd.

 

Ørestad Syd er omfattet af Danmarkshistoriens hidtil mest omfattende lokalplan, målt på kvadratmeter bebyggelse. I alt 1.2 mio. kvadratmeter boliger, erhverv og offentlige institutioner vil i de kommende årtier skyde op og danne et helt nyt byområde centralt i Øresundsregionen.

”Et levende bykvarter består først og fremmest af de mennesker, som færdes i bykvarteret i det daglige - hjemme, på job eller i institutioner. Derfor skal byrummene ikke alene have en høj æstetisk kvalitet, men også være robuste og inspirerende rammer om det levede hverdagsliv i al sin diversitet. Konkurrencen om byrummene i Ørestad Syd er udtryk for, at udviklingen af attraktive byrum med høj kvalitet er afgørende for at sikre kvarterets attraktionsværdi og bæredygtighed på lang sigt,” siger administrerende direktør i Ørestadsselskabet, Jens Kramer Mikkelsen.

Konkret ønskes der bud på en samlet plan for kvarterets byrum. Byrumsplanen skal give et overblik over typen og placeringen af aktiviteter og funktioner i de tre nord-sydgående byrum og på de syv pladser, der er omfattet af konkurrencen. Samtidig ønsker Ørestadsselskabet, at konkurrencedeltagerne udarbejder forslag til udformningen af et antal aktivitetsfelter i de tre nord-sydgående byrum og forslag til indretning, funktioner og aktiviteter på de syv pladser.

Det er Ørestadsselskabets hensigt, at konkurrencens vindere skal rådgive i forbindelse med vinderforslagenes realisering som nærmere beskrevet i konkurrenceprogrammet.

Konkurrencen er åben for alle, men henvender sig i særlig grad til arkitekter og landskabsarkitekter, gerne i samarbejde med etnologer, antropologer, sociologer, kulturgeografer eller andre faggrupper, der har kompetencer, som relaterer til opgavens fokus på byliv.

Forud for konkurrencen har Ørestadsselskabet via rådgivnings- og analysefirmaet Carlberg & Christensen gennemført en analyse blandt de mange forskellige brugergrupper. Analysen viser f.eks. at de unge ønsker uforpligtende og gratis hænge-ud steder med plads til følelsen af frihed og fravær af forældrenes blikke. Børnefamilierne vil have byrum, der er en forlængelse af hjemmets tryghed. Der skal være intime, hemmelige rum i overskuelig skala for de mindste børn og robuste muligheder for idræt og leg for de lidt ældre. 50-plus segmentet vil have kvalitetsoplevelser, serveringssteder og stille-rum med plads til at nyde omgivelsernes æstetik. For erhvervslivet er byrummene et vigtigt visitkort overfor kunderne, ligesom de ønsker eksperimenterende kombinationer af arbejdsfunktioner og fritid.

”Vi er naturligvis klar over, at en række af ønskerne til byrummene er modsatrettede – netop deri består udfordringen for konkurrencedeltagerne. Ørestad Syd skal ligesom resten af Ørestad være et mangfoldigt kvarter med både masser af aktivitet – men samtidig med plads til fred og ro. Jeg glæder mig rigtig meget til at se nogle kreative indretningsbud, der forhåbentlig udfordrer vores vante forestillinger om, hvordan man kan bruge stederne mellem byens huse,” siger Jens Kramer Mikkelsen.

Konkurrenceprogrammet kan downloades fra Akademisk Arkitektforenings hjemmeside

------------------------

Yderligere oplysninger:

Projektchef Carsten Arlund, Ørestadsselskabet
E: ca@orestad.dk
T: 3311 1700 / 2075 1701

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206