Spadestik på VM Bjerget

4. august 2006

I dag tog teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam det første spadestik til VM BJERGET. Det kombinerede bolig- og parkeringsbyggeri bliver endnu et spektakulært byggeri i Ørestad City. ”Nytænkende og kompromisløs arkitektur,” kalder Bondam projektet.

 

VM BJERGET er nyeste skud på stammen i rækken af igangværende byggerier i Ørestad City. Byggeriet kombinerer et parkeringshus med plads til cirka 470 biler og med 80 ejerboliger med haver på toppen.

”VM BJERGET er et fabelagtig godt tænkt byggeri med en ny måde at kombinere parkeringshus og boliger på og med en unik arkitektur”, siger teknik og miljøborgmester Klaus Bondam.

Det er BIG, Bjarke Ingels Group, der er arkitekt på byggeriet, mens de første streger blev slået i samarbejde med Julien De Smedt fra tegnestuen PLOT, som også står bag de prisvindende VM HUSENE.

Også fra Ørestadsselskabets administrerende direktør Jens Kramer Mikkelsen er der ros til arkitekterne: ”En lejlighed behøver ikke være en lille aflukket kasse. Og et P-hus behøver ikke være en kedelig grå betonklods. Det har arkitekterne fra BIG her vist. Det er lykkedes at integrere parkerings- og boligdelen i en spændende kombination, der bliver endnu et pejlemærke i Ørestad,” siger Jens Kramer Mikkelsen. Han fortsætter:

”Byggeriet understøtter, at Ørestad er et sted med anderledes arkitektur, store armbevægelser og en nytænkning, man ikke finder andre steder i hovedstadsområdet.”

Klaus Bondam er enig: ”BIG og PLOT er heldigvis ikke er alene om den nytolkende tendens inden for arkitektur. Vi oplever i København for tiden et boom af unge, uforfærdede og hamrende dygtige arkitekter, og samtidig også de store internationale navne. Det kommer de enkelte bygherrer til gode - hvis blot de tør. Det kommer Ørestad til gode - for her tør man. Og det kommer hele byen til gode - for i Københavns Kommune tør vi også,” siger miljø- og teknikborgmesteren.

Gallup: Arkitektur og nytænkning vigtig

I en undersøgelse, som TNS Gallup har udført for Ørestadsselskabet om folks bevæggrunde for at flytte til Ørestad, viser de foreløbige konklusioner, at beboerne i Ørestad City gennemsnitligt er yngre end tilflytterne i Ørestads andre bydele. Hele 80 % af de tilflyttere, der enten er flyttet ind eller venter på at flytte til Ørestad City er under 40 år.

I det skriftlige spørgeskema er de nuværende og kommende beboere i Ørestad bl.a. blevet bedt om at vægte en række forhold og drivkræfter for deres valg af bolig. Samlet set er ”en god bolig til prisen” den største drivkraft for folk til at flytte til Ørestad. Undersøgelsen viser desuden, at Ørestad Citys beboere lægger større vægt på arkitektur og shoppingmuligheder end tilflyttere i Ørestads andre kvarterer, ligesom City-beboerne i højere grad vægter undersøgelsens udsagn ”at være på forkant med det mest moderne byggeri” og ”at være med fra starten” end folk der enten er flyttet eller er på vej til at flytte ind i Ørestads andre kvarterer.

”Undersøgelsens foreløbige konklusioner viser, at VM BJERGETS og VM HUSENEs arkitekt og bygherrer rammer plet med deres modige og fremsynede arkitektur.Salget af boligerne begynder om en måneds tid, og mon ikkebygherrernevil blive belønnetmed en stor interesse fra købernesside”, siger administrerende direktør Jens Kramer Mikkelsen, Ørestadsselskabet.

Yderligere oplysninger:

Carsten Arlund

Projektchef,

Ørestadsselskabet

T: 3311 1700

M: 2075 1701

E: ca@orestad.dk

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206