Grundejerforening indretter bypark i Ørestad

12. december 2007

Beachvolley, gemmelege, picnic, et solbad eller en rask gåtur… Kun fantasi, tid og vejr sætter grænser for aktivitet, når der nu kommer ”møbler” på Byparkens græs i Ørestad City. Den vitaliserede park er klar til brug i maj 2008. Det er Grundejerforeningen Ørestad City, som er bygherre på projektet i samarbejde med Arealudviklingsselskabet.


Den vitaliserede park er klar til brug i maj 2008. Det er Grundejerforeningen Ørestad City, som er bygherre på projektet i samarbejde med By & Havn.

Have- og landskabsøer til hele året
Den nye indretning består af en række have- og landskabsøer, som hver især inviterer til at bruge parken på en masse forskellige måder – hele året rundt.

Otte store haveøer præger parken med hver sin funktion og stemning: Spejderøen, Zenøen, Picnicøen, Valentinesøen, Familieøen, Skatteøen, Rutschebaneøen og Gillelejeøen. Øerne får redskaber og elementer til ophold, leg- og sport.  Der bliver også plantet blomster, buske og træer på øerne.

Parkens asfaltsti bevares. Tre nye nord-sydgående stier skal gå på tværs af parken. Stierne forbinder ’pocket parks’ mellem bygninger med parken og nogle af øerne.

Der fortsat masser af græs mellem øerne, der indbyder til lege- og sportsaktiviteter af enhver art – eller en stille stund. På græsset er der også kridtet boldbaner op.

Beboerne har valgt indretningen
Det er beboerne i området, som i høj grad har været med til at bestemme, hvad parken konkret skulle indeholde.  Inddragelsesprocessen gik i gang i efteråret 2006 efter et informationsmøde, som Grundejerforeningen Ørestad City tog initiativ til.

Så fulgte to workshops. Den første workshop havde meget brede rammer og åbnede for alles ønsker, input og ideer.  Den anden workshop indsnævrede de mange ideer til seks temaer. Udover beboere var bygherrer (blandt andet Ørestad Gymnasium og Københavns Kommune) samt konsulenterne Hausenberg og 2+1 og en række børn og skoleelever med i processen.

MUTOPIA arkitekter og GHB landskabsarkitekter har udarbejdet et samlet indretningsforslag ud fra workshop-ideerne. Forslaget blev godkendt af projektets følgegruppe og grundejerforeningens bestyrelse.

Beboer Charlotte Sommer fra Det Flexible Hus deltog i følgegruppen:

Parkprojektet var for mig en unik mulighed for at præge den bydel, jeg skal bo og leve i. Det er jo en af de store fordele ved at flytte til Ørestad – at man som nybygger kan være med til at bygge op fra bunden.  Fra start i processen var der nogle rammer, vi kunne operere inden for, og det gjorde, at man havde et realistisk billede af, hvad man kunne påvirke.  Alle ønsker har selvfølgelig ikke kunnet opfyldes. Men parken er jo heller ikke nødvendigvis færdig. Nu er det op til beboerne at sørge for fortsat at udvikle den, så den passer til behovet,” siger Charlotte Sommer.

By & Havns adm. direktør Jens Kramer Mikkelsen glæder sig også til, den nye indretning står klar:

Byparken er et helt centralt byrum i Ørestad City.  Midt mellem boliger, skoler og virksomheder. Jeg er sikker på, at den nye indretning bliver en rigtig god ramme for, at man kan møde hinanden. Jeg er også rigtig glad for, at beboerne er gået så aktivt ind i projektet, og at det er lykkedes at få så mange af deres ideer med i den endelige plan," siger Jens Kramer Mikkelsen.

 

Tidsplan

  • Oktober 2007 til februar 2008:

Anlægsarbejdet begynder. Der etableres byggeplads og en adgangsvej for byggematerialer fra parkens nordøstlige hjørne. Gravearbejdet til et ekstra dræn, der kobles på det eksisterende, går i gang. Der køres jord ind til at danne bund og ryg til øerne. Den østlige del af vandrenden fyldes op. De tværgående stier etableres, og der lægges effektbelysning i de otte haveøer. Til sidst bliver alle øer klargjort med bund, belægninger, kanter og muld på toppen.

  • Marts-april 2008:

Træ terrasser anlægges. Legeredskaber og bænke gøres færdige og monteres. Blomster, buske og træer plantes.

  • Maj 2008:

Der ryddes op, og parken er klar til brug.

Om Grundejerforeningen Ørestad City:
Foreningen består af alle grundejere i Ørestad City. I bestyrelsen sidder:

  • Michael Soetmann, formand, By & Havn
  • Jesper Kærn, næstformand, KAB
  • Cecilia Berntzen, KLP
  • Thorbjørn Nesjan, V-huset

Pressekontakt:
Carsten Arlund
By & Havn
T: 2075 1701
E: ca@byoghavn.dk

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206