Debat om eneret til detailhandel i Ørestad Syd

7. april 2008

Hvad der begyndte med en kommentar fra Morten Sørensen i Berlingske Business om eneret til detailhandel i Ørestad – endte som en større debat hen over ugen. Nu blander medlem af Borgerrepræsentationen, Lars Dueholm (V), sig også i debatten.

Men først lidt baggrund.

Den 26. marts siger konkurrencerådet god for, at man kan tildele eneret til detailhandel i Ørestad Syd i en begrænset periode på 10 år. Det er altså ikke konkurrenceforvridende, at én dagligvarekæde tildeles eneret i Ørestad Syd i en begrænset periode.

Den 30. marts kalder journalist Morten Sørensen i en kommentar i Berlingske Tidende afgørelsen for ”absurd” og ”et alvorligt, principielt anslag mod det frie marked”.  

Morten Sørensen siger bl.a.:

”Her er vi ude i det absurde: En eneret er jo simpelthen énsbetydende med begrænsning af konkurrencen. Ja, det er vel den mest gennemførte konkurrencebegrænsning, man overhovedet kan forestille sig. En eneret vil da i høj grad blive mærkbar for de andre udbydere af dagligvarer, som åbenbart vil få politiet på nakken, hvis de forsøger sig i området, og for de forbrugere, der skal berøves de valgmuligheder, som det (nogenlunde) frie marked tilbyder i resten af landet. ”

Det er Agnete Gersing, direktør i Konkurrencestyrelsen – ikke overraskende – uenig i. I BusinessSyspunkt den 2. april, forklarer hun baggrunden for afgørelsen.

Agnete Gersing siger bl.a.:

”For det første er formålet med den 10-årige eneret at udvikle den endnu uopførte bydel Ørestad Syd. Formålet er således ikke at begrænse konkurrencen. Erfaringer fra andre byudviklinger i Hovedstadsområdet viser, at supermarkeder ikke etablerer sig på forkant af beboerudviklingen, men først når bydelen næsten er færdigopført, og kundegrundlaget er til stede. Konkurrencestyrelsens undersøgelser i den konkrete sag peger tilsvarende entydigt på, at indkøbsmulighederne i Ørestad Syd i fravær af en særlig tilskyndelse til tidlig etablering først ville udvikles efter flere år.
For det andet vil aftalen - selvom den i sagens natur indebærer en begrænsning af konkurrencen i det helt snævre område på ca. 1 km2 i Ørestad Syd - ikke føre til en mærkbar begrænsning af konkurrencen på dagligvaremarkedet som sådan. Heller ikke lokalt.

Medlem af BR og beboer i Ørestad, Lars Dueholm (V) blander sig nu også i debatten:

”Jeg er liberal og går i sagens natur ikke ind for konkurrenceforvridende tiltag. Men engang imellem - i særlige tilfælde som dette - må man erkende, at der skal nytænkning til. Valget står mellem eneret til detailhandel eller slet ingen detailhandel de næste mange år. Sagen er, at der kan gå op til 10-15 år, før Ørestad Syd er fuldt udbygget og dermed bliver en by med 10.000 beboere og masser af arbejdspladser.  Men allerede om et års tid vil de første beboere flytte ind, og et spirende byliv vil begynde. Hvis ikke man gør noget ekstraordinært for disse beboere, kan de risikere at skulle vente op til 3-5 år, før de kan gå ned på hjørnet og købe en liter mælk.”

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206