Projektering af automatisk p-anlæg indstilles

11. januar 2008

Arealudviklingsselskabet har valgt at indstille den igangværende projektering af det planlagte automatiske parkeringsanlæg på Edvard Thomsens Allé i Ørestad City.

 

Det har i projektforløbet vist sig, at der er en række ulemper forbundet med et automatisk anlæg på den konkrete grund. By & Havn har derfor besluttet i stedet at opføre et traditionelt p-anlæg på grunden.

Yderligere oplysninger:

Lars Mortensen, Direktør for IT, HR og Kommunikation, mobil 20 75 17 03.

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206