Arkitekt- og idékonkurrence skydes i gang

7. juli 2008

Udviklingsselskabet By & Havn I/S og ATP Ejendomme skyder i dag arkitekt- og idékonkurrencen på området omkring Marmormolen og Langeliniespidsen i gang. Der er prækvalificeret seks arkitekter til at byde på opgaven.

 

”Formålet med konkurrencen er at skabe grundlaget for et byggeri, der kan stå som et ikonisk ”landmark” på den prominente placering i byen og understrege Københavns profil som en international storby med høj livskvalitet og miljøstandard – med andre ord et vartegn for udviklingen af hele havnen.”  

Så klar er visionen for området ifølge konkurrenceprogrammet, der udsendes til de seks prækvalificerede arkitekter i dag. Konkurrencen omfatter opførelsen af erhvervsejendomme, en spektakulær cykel- og gangbro mellem Marmormolen og Langelinie - samt en idékonkurrence for landskabelig behandling af de tilgrænsende byrum.

Til konkurrencen er der prækvalificeret seks arkitektvirksomheder: BRT Architekten (Tyskland), Steven Holl Architects (USA), 3XN (Danmark), C. F. Møller (Danmark), Arkitema (Danmark) og Heneghan.peng (Irland).

I området skal der også opføres et antal byggerier, hvor det forventes, at FN samler sine danske aktiviteter, ligesom der kommer boliger og et hotel. Der er udarbejdet en masterplan for hele Marmormolen og spidsen af Langeliniemolen af arkitektfirmaet 3XN for By & Havn. Masterplanen skal i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen bearbejdes yderligere.

”Med Marmormolen fortsætter vi udviklingen med at åbne havnefronten for københavnerne, og jeg glæder mig til, at vi nu får endnu et boligområde og udflugtsmål ved vandet. Samtidig skaber vi et sammenhængende havneområde for både cyklister og gående mellem Langelinie, Amerika Plads, Marmormolen og Nordhavn, som virkeliggør visionen om at udvikle Københavnned til vandet”, siger overborgmester Ritt Bjerregaard.

Miljø- og teknikborgmester Klaus Bondam siger:

"Københavnerne får ikke bare en ny havnepromenade, men også byens bedste udsigt fra ennycykel- og gangbro.Med både FN-by og højhuse bliver Marmormolen et flot symbol på København som en grøn, international storby. Det bliver et fantastisk område”.

Arkitektkonkurrencen omfatter den egentlige bygningsopgave – et 50-60.000 m2 stort kontorbyggeri til flere brugere. Byggeriet skal bestå af to højhuse, som forbindes med en cykel- og gangbro på tværs af havneløbet mellem Marmormolen og Langelinie.

Idékonkurrencen omfatter et motiveret forslag til disponering af de omkringliggende byrum, inklusiv spidsen af Langeliniemolen og spidsen af Marmormolen.

"Jeg glæder mig til at se spændende arkitektur i højeste internationale klasse på Langeliniespidsen. Målet er et unikt byggeri, der både er til glæde for de kommende lejere, københavnerne og turisterne, og som også er en god investering for de nuværende og kommende pensionister," siger direktør i ATP Lars Rohde.

Adm. direktør i By & Havn, Jens Kramer Mikkelsen siger:

”Vi stiller store krav til konkurrencedeltagerne. Vi ønsker en sammenhængende bebyggelse, der kan blive et markant vartegn for København ved indsejlingen til byen. Marmormolen danner med dette spektakulære projekt forbindelse fra Langeliniemolen til Kalkbrænderihavnsgade og det øvrige Østerbro. Udfordringerne i projektet er store, fordi vi både har høje ambitioner og samtidig skal realisere projektet på et forretningsmæssigt grundlag.”

I forbindelse med udskrivelse af konkurrencen er der blandt andet arrangeret en sejltur i området, hvor interesserede kommer helt tæt på området og tankerne bag masterplanen. Turen finder sted den 31. juli kl. 16.30. Læs mere på byoghavn.dk/marmormolen

Desuden får borgerne mulighed for at komme med input og ideer til de omkringliggende byrum, således at de kan indgå i den endelige planlægning. Mere herom senere.

Læs mere om projektet på: www.langeliniespidsen.dk eller på www.marmormolen.dk, hvor også selve konkurrenceprogrammet kan downloades.

Presseinfo:

Pressechef i By & Havn, Pernille Garde Abildgaard tlf.: 3376 9800 eller 2916 0586

Kommunikationskonsulent i ATP Ejendomme, Vibeke Wounlund tlf.: 3336 6148

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206