BANEBRYDENDE FORSØG MED RENSNING AF REGNVAND

11. februar 2009

By og Landskabsstyrelsen under Miljøministeriet har netop bevilget 825.000 kroner til videreudvikling af et innovationsprojekt om kemikaliefri vandrensning. Forsøget har hidtil været i gang i Ørestad, hvor renset regnvand bruges som forsyningsvand i bydelens kanaler. Men systemet rummer mange flere muligheder.

Systemet, der ligger under jorden i Ørestad Bypark, er så stor en succes, at Miljøministeriet nu giver penge til videreudvikling. I Ørestad bliver 1,4 hektars vejvand – via det nye system - omdannet til klart vand, der kan forsyne Ørestads kanaler.

Regnvand er en vigtig ressource, der kan kan genbruges og give frodigere byer og villakvarterer – men det kræver, at vandet renses først.

 

Under Byparken i Ørestad City ligger vandrensningsanlægget godt gemt.

”I By & Havn er vi meget optagede af at finde miljømæssige bæredygtige løsninger – og vi er glade for at kunne hjælpe med ar realisere dette projekt, der jo også er til glæde for de mange beboere i Ørestad. Vandet i kanalerne er faktisk så rent, at adskillige fisk – f.eks. ål – stortrives i dem, ” siger planchef i By & Havn, Kirsten Ledgaard.

Den nye teknologi, der kaldes dobbeltporøs filtrering (DPF), sikrer at regnvand kan renses udenom rensningsanlæggene og dermed reducere belastningen på anlæggene der i stedet kan fokusere på at rense spildevand. Populært sagt efterligner filteret jordbundens eget rensningssystem – uden brug af hverken kemikalier eller strøm. Filteret er opbygget som en kiksekage. Hvert lag er dobbelt - et lag nylon og ét lag kalk. Hele systemet er kun 3,4 m bredt, men til gengæld 50 meter langt.

 

Det er forskere fra Rambøll og Københavns Universitet/LIFE, der står bag opfindelsen af systemet.

”Med regnvand fra veje og andre trafikerede overflader taler vi om meget store mængder vand, der med den nye DPF-teknologi kan renses kemikaliefrit. Den kommercialisering og etablering i fuld skala, som vi nu har fået tilskud til at udvikle fra By og Landskabsstyrelsen under Miljøministeriet skal gøre DPF-teknologien tilgængelig for kommunale forsyningsselskaber, større virksomheder og Vejdirektoratet”, siger senior projektchef Frank Hallig, Rambøll Danmark A/S.

Opfinderen, Marina Bergen Jensen fra Københavns Universitet, har desuden modtaget Alectia Prisen på kr. 250.000 for sin opfindelse.

Læs mere om projektet her.

Projektet har været undervejs siden 2001og de største bidragsydere til projektet er Københavns Energi og By & Havn, der hver har postet knap 1,5 millioner kroner i projektet. Rambøll har betalt knap 1,3 millioner, mens Københavns Universitet, RealDania Fonden, Forskningsstyrelsen og Interessentgruppen også har bevilget penge til udvikling og forskning i projektet. I alt har projektets tre faser foreløbig kostet kr. 7.345.000.

Presseinfo:

Pressechef i By & Havn, Pernille Garde Abildgaard,
T: 2916 0586. E-mail: pga@byoghavn.dk

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206