NYE INITIATIVER I ØRESTAD CITY

28. april 2009

Et beløb på to millioner kroner er netop blevet afsat til at udvikle fællesområderne i Ørestad City. Det bliver den nyvalgte bestyrelses opgave at beslutte, hvad pengepuljen skal bruges til.

 

Medlemmerne af Grundejerforeningen i Ørestad City er blevet enige om at støtte et budgetforslag, som afsætter penge til at udvikle bydelens fællesområder. Grundejerforeningen har netop fået ny bestyrelse, og det bliver bestyrelsens opgave at beslutte, hvad pengene skal bruges til. Tidligere tillod økonomien ikke, at man afsatte større beløb til at gøre fællesområderne mere attraktive, så det er til glæde for både beboere og erhvervsdrivende i Ørestad City, at der nu er budget til at forskønne og indrette de grønne områder.

Spørgsmålet er så, hvordan områderne udnyttes og udvikles bedst muligt. Det lader til, at de såkaldte Pocket Parks, som ligger på modsatte side af metroen i Ørestad City, skal undergå en mindre forvandling, men det er ikke endeligt afgjort. Derfor arrangerer den nye bestyrelse en workshop, som skal afholdes den 19. maj. Her vil både beboere, erhvervsdrivende og forskellige institutioner få mulighed for at komme med inputs til, hvordan de hver især ønsker, at fællesområderne i Ørestad City skal se ud i fremtiden.

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701



Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206