FORÆLDRE MEGET TILFREDSE MED FREMTIDENS SKOLE

3. marts 2009

København får en helt ny folkeskole i 2011. Og tilmed en skole, der skal være spydspidsprojekt for bæredygtighed, nye læringsredskaber og med fokus på madkultur. Både forældre og kommende elever er henrykte over deres nye moderne skole i Ørestad City.

 


“Først og fremmest er vi meget begejstrede for den store terrasse, der er lavet til indskolingen. Og vi er også glade for, at kanalen bliver udnyttet, og at byggeriet får nogle pæne facader. Facaderne gør, at der kommer en god bymæssig sammenhæng”, siger Hanne Barild, som er forælder til en kommende elev på skolen.


Københavns Kommune kalder den nye skole i Ørestad for en af kommunens ”profilskoler”, og det betyder, at skolen skal være foregangsskole for fremtidige københavnske skoler. Det er Team Barga, der består af KHR Arkitekter A/S, WSP Group A/S, Cenergia A/S og Bisgaard Landskabsarkitekter ApS, der skal står for udformningen af skolen. Det blev offentliggjort på et pressemøde i dag, den 3. marts.

Der var i alt tre konsortier, der bød på opgaven og alle har været i dialog med kommunale rådgivere, naboer, forældre og specialister indenfor pædagogik og læring, samt arkitektur og byggeri. Og meget tyder på, at der er blevet lyttet til de mange interessenter. Forældrene er i hvert fald meget begejstrede for både processen og vinderforslaget:


”Vi er rigtig glade for, at skolen ikke bliver en kulturinstitution, men et sted for individer. Det vindende forslag giver plads til leg. Samtidig har det været en god proces at være med på de her workshops. Det er en god taktik at inddrage forældrene, og vi er glade for at komme til orde. Teamet har lyttet til det, vi har sagt og foreslået, og det har været en positiv oplevelse. Vi vil meget gerne medvirke til noget lignende fremover”, siger Monica Hammer, som også er forælder til en kommende elev på skolen.


Grunden, hvor skolen skal ligge, er blevet kritiseret for at være for lille til, at den kommende skole kunne få tilfredsstillende ude-arealer. Vinderforlaget fra Team Barga har arbejdet meget bevist med denne problematik – og den nye skole vil rumme 16.000 m2 ude-areal på og i umiddelbar nærhed til skolen. Samt 4.700 m2 i en nærliggende pocketpark.

”Udendørsarealerne har været en stor udfordring. Først så tænkte vi jo ligesom alle andre, at det kan man da ikke. Men da vi begyndte at undersøge mulighederne nærmere, åbnede der sig faktisk en vifte af muligheder. Vi har eksempelvis lavet nogle fysikhaver udendørs for at skabe en sammenhæng mellem ude og inde og på den måde udnytte udendørsarealerne. Vi ville gerne få skolen og byen til at hænge sammen, og vi tror, at Ørestad har brug for skolen”, siger Christian Platz, KHR Arkitekter A/S fra Team Barga.


Indtil skolen er færdigbygget, går de kommende elever på Skolen på Islands Brygge, hvor de skal gå indtil den nye skole kan tages i brug i 2011. Skolen får tre spor fra børnehaveklasse til 9. klasse, i alt 30 klasser, svarende til op til 750 børn.

Skolen skal ligge i Ørestad City, og udover skole og fritidsordning planlægges også et 1000 m2 stort folkebibliotek, hvor der bliver offentlig adgang.

Facts om skolen i Ørestad City

  • Der skal opføres 12.400 m2 til skole, fritidsordning og fritidsklub
  • 1.000 m2 til folkebibliotek
  • Ca. 16.000 m2 udeareal på og i umiddelbar nærhed til skolen
  • Ca. 4.700 m2 udeareal i den nærliggende pocketpark
  • Der er afsat et budget på ca. 400 mio. kr. til byggeri af skole og fritidsinstitutioner
  • Der er ønske om et budget på 35 mio. kr. til opførelse af folkebibliotek

Københavns Kommune har gennem de sidste 10 år bygget tre nye folkeskoler, hvoraf Valby skole er den nyeste, der åbnede for elever i 2005. I de kommende år forventer kommunen at bygge en ny skole på Teglholmen samt en ny skole i Ørestad Syd.


Presseinfo:

Pressechef i By & Havn, Pernille Garde Abildgaard, tlf.: 2916 0586

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206