BIBLIOTEKET I ØRESTAD CITY ER EN REALITET

27. september 2009

Torsdag den 17. september kl. 5.26 om morgenen indgik politikerne på Københavns Rådhus en bred budgetaftale, som bl.a. betyder, at der bevilges 35 mio. kr. til byggeriet af et kombineret folke- og skolebibliotek i Ørestad City. Biblioteket forventes at slå dørene op i efteråret 2011.


Biblioteket bliver en integreret del af den kommende folkeskole på hjørnet af Arne Jacobsens Allé og Ørestads Boulevard ved siden af det prisbelønnede Ørestad Gymnasium. KHR Arkitekter arbejder lige nu hårdt på at konkretisere planerne. Biblioteket forventes at blive 1.370 kvadratmeter stort fordelt på to etager, hvor 1. salen får skolebiblioteksfunktioner og stueetagen bliver folkebibliotek.

Meget mere end bøger
Bibliotekets formål er selvfølgelig primært at betjene skolen, institutioner og arbejdspladser, men ikke mindst skal det betjene Ørestads indbyggere.

Selvom der stadig arbejdes på indretningen, ligger det fast, at biblioteket skal være et samlingspunkt i Ørestad, der er med til at skabe identitet og bringe kulturelle tilbud til den nye by.

Visionen er, at indgangspartierne mod Arne Jacobsens Allé og Ørestads Boulevard skal byde indenfor med udstillinger, information og anden udadvendt aktivitet. På denne måde vil mennesker og biblioteksindretning være synlig bag glaspartierne langs trappen i form af fordybelseszoner, læsehuler og en bogcafé mod syd ud mod bydelskanalen. En bygning der vokser ud af bogens verden som et offentligt og inviterende hus i byen.

Ole Jensen er leder af Vanløse Bibliotek og blev i 2008 udpeget som projektleder på biblioteksprojektet i Ørestad. I Vanløse har han været med til at ombygge eksisterende bibliotek sammen med kulturhuset, som han fra 1. januar 2010 ligeledes skal være chef for.

”Det er en tendens, at bibliotekerne bliver kendt for meget mere end udlån af bøger. Selvfølgelig skal vi have masser af billedbøger med Peter Pedal og bøger af Stig Larsson, men moderne biblioteker skal også være offentlige og sociale rum, som kan bruges til langt flere formål”, siger Ole Jensen.

Ole Jensen forklarer: ”Bibliotekerne er de mest benyttede kulturinstitutioner i byen. Det er et dynamisk fristed for alle som ønsker viden, oplevelser og inspiration. En ramme om såvel individuel som kollektiv foretagsomhed for alle aldersgrupper. Alle kan komme uden at skulle have penge op af lommen og uden at skulle overvinde de sociale og kulturelle barrierer, der kan knytte sig til andre kulturtilbud.”

Det kommende bibliotek i Ørestad er et vigtigt pilotprojekt i den retning. Visionen er, at stedet skal fungere i samspil med skolen, der får en virtuel og æstetisk profil. Derfor er det oplagt, at biblioteket skal eksperimentere med markante digitale formidlingsudtryk både internt i bygningen og udadtil i forhold til bydelen. Ligeledes er det oplagt, at biblioteket skal understøtte den æstetiske profil gennem særlig fokus på materialeforsyning i fagene billedkunst, drama og musik og for eksempel gennem synlig udstillingsvirksomhed af elevarbejder.

Den samlede bygning skal være mere end en skole – den skal fungere som et kulturelt trækplaster i bydelen med masser af kulturelle arrangementer og have brugervenlige åbningstider fra tidlig morgen til sen aften. Det skal være enkelt og overskueligt at komme direkte ind fra gaden, også for borgere som ikke kender eller har ærinde på skolen.

Med den rette biblioteksindretning og i sammenhæng med de forskellige funktioner skolebyggeriet såsom dramasal, musiksal og idrætssal er der faktisk allerede indbygget et kulturhus i bygningen, der uden for skolens åbningstid også kan fungere til glæde for borgerne i bydelen – blandt andet med aktiviteter i gadeplan for at stimulere bymiljøet.

Adm. direktør i By & Havn Jens Kramer Mikkelsen er begejstret for planerne:

”Det her er en vigtig milepæl i Ørestads udvikling. Der bor efterhånden 5.500 mennesker i Ørestad – heraf hovedparten i Ørestad City – plus et stort opland rundt om bydelen. Det er fantastisk, at de nu får et bibliotek på en af bydelens mest centralt beliggende grunde. Jeg er sikker på, at biblioteket bliver en kulturel dynamo og et af bydelens vigtigste sociale rum til glæde for alle i Ørestad,” siger Jens Kramer Mikkelsen.

Udviklet i samarbejde med de kommende brugere
At bygge en helt ny skole og bibliotek i en helt ny bydel giver nye muligheder. Udviklingen af huset er foregået som et såkaldt parallelopdrag, hvor tre konsortier bestående af arkitekter, ingeniører og landskabsarkitekter har dystet i en åben proces med afholdelse af workshops for et stort antal interessenter, kommende brugere, naboer samt konsulenter.
 
På baggrund af tilbagemeldingerne har de tre konsortier udarbejdet deres endelige forslag, og i begyndelsen af marts 2009 kunne borgmestrene Bo Asmus Kjeldgaard (SF) og Pia Allerslev (V) afsløre KHR Arkitekter som vindere.

Det har været en udfordring, at byggeriet af den nye skole og bibliotek skal placeres helt centralt tæt på Metroen og som nabo til Ørestads Gymnasium, på en forholdsvis lille grund. Man er altså nødt til at bygge i højden. Derfor har vinderne ladet sig inspirere af en italiensk bjerglandsby Barga i Toscana. De otte etager er udformet som gadeforløb med en variation af tætte gyder, piazzaer, åbne udsigter over omgivelserne og små stille rum. Med et mylder af karnapper og kviste, balkoner og hængende haver får bygningen et frodigt ydre udtryk, der gør den genkendelig, som Ørestad Citys nye sociale og kulturelle samlingspunkt.

Mere om skolebyggeriet i Ørestad City på Ørestads hjemmeside

Presseinfo:
Redaktør Carsten Arlund, By & Havn
ca@byoghavn.dk
T: 3376 9800 / 2075 1701

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206