100 NYE GAMLE TRÆER I BYPARKEN I ØRESTAD

13. april 2010

100 nye træer vil snart rodfæste sig i Ørestad bypark. Vel og mærke træer, der allerede har stået på Vesterbro i op til 25 år. Alene træernes rødder kan veje op til 4 tons. Alligevel kan det lade sig gøre at genplante træerne til et godt liv et nyt sted.


De ældste af træerne kommer fra Vasbygade på Vesterbro, hvor de egentlig skulle fældes som følge af bygningen af Metro Cityringen. I stedet har man nu reddet 15 af dem og de vil blive gen-plantet i Ørestad Bypark. De resterende træer er træer, der kommer fra planteskoler, men som er blevet så store, at planteskolerne ikke selv kan flytte dem.

Det er Grundejerforeningen Ørestad City, der står for aftalen om de nye gamle træer.

"Det har været et stort ønske for mange brugere af Byparken, at der skulle komme flere træer. Dette ønske bliver nu opfyldt med plantningen af nogle relativt store træer. Nu glæder vi os til at se, hvordan parken tager sig ud, når træerne springer ud," siger formand i Grundlejerforeningen, Esben Sloth.

Inden for de næste par uger plantes 12 egetræer, 10 elletræer, 6 platantræer, 25 spidsløn, 9 fuglekirsebær og 38 lindetræer.

”Når man bygger by på bar mark, som vi jo gør i Ørestad, så skal man normalt vente lang tid, før man får store egetræer i byens parker. Her fik Grundejerforeningen mulighed for at skubbe lidt bagpå udviklingen og få store træer meget før end tidligere og det glæder mig. Derudover viser initiativet et stærkt lokalt engagement, hvor stærke lokale kræfter arbejder for at gøre bydelen endnu bedre at opholde sig i”, siger adm. direktør i By & Havn, Jens Kramer Mikkelsen.

NORD Arkitekter er hyret af Grundejerforeningen til at stå for udarbejdelse af planteplan samt tilsyn med udførelsen af arbejdet.

”Det er af stor rumlig og oplevelsesmæssig værdi for Byparken, at træer af denne størrelse kan plantes i parken. Ved placering af træerne er der lagt vægt på at markere indgange og stier, så man ved færdsel i parken får en varieret rumlig oplevelse. Træerne plantes primært i grupper af samme art for at styrke den rumlige oplevelse og give træplantningerne hver sin egen karakter”, siger landskabsarkitekt Kamilla Iversen, fra NORD Arkitekter

Det er Nordisk Træflyt, der står for at flytte træerne, der har en rodklump på op til fire tons. Det er en særlig maskine med spidse skovlblade, der hiver træet op med rod og genplanter det igen på dets nye placering.

Lommeparker også på vej
Udover træerne i Byparken er der også to såkaldte lommeparker på vej i Ørestad City. Anlæggelsen af parkerne begynder også i denne uge. De to nye lommeparker, der indrettes, ligger mellem V-Huset og Porthuset samt ved Bella Hus. Parken ved V-huset etableres med frodig beplantning og fokus på ophold, ro og fordybelse. Her vil blive plantet træer, lavet nogle forhøjninger og terrænformer, etableret en gennemgående grussti med opholdsarealer, flytbar inventar og selvfølgelig belysning.

Parken ved Bella Hus vil få flere funktioner. I første omgang vil der blive anlagt en legeplads med gynge, klatrestativ, balanceredskaber, beplantning samt opholdsfaciliteter. Der vil blive plantet en del buske i parken, der kan være med til at skabe læ og opholdsrum samt nogle ekstra træer.

Det er Grundejerforeningen Ørestad City, der står bag projekterne, og den arbejder aktivt for at skabe rammer for et godt byliv i Ørestad City. Grundejerforeningen arbejder også på at etablere en hundepark, hvor hundene frit kan løbe rundt inden for et indhegnet område.

For yderligere informationer
Pressechef i By & Havn, Pernille Garde Abildgaard
T: 3376 9800
M: 2916 0586
E: pga@byoghavn.dk

 

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206