NYT BYGGERI I ØRESTAD

17. februar 2010

Om få måneder går endnu et byggeri i gang i Ørestad. Denne gang er det opførelsen af et 20.000 m2 stort parkeringshus på Edward Thomsens Vej i Ørestad City. P-huset forventes af stå færdig i løbet af efteråret 2011.

 

Parkeringshuset får plads til ca. 730 biler og imødekommer dermed et stigende ønske fra beboerne i området om flere parkeringspladser.

”Det er godt nyt for beboerne i området, der længe har efterspurgt flere parkeringsmuligheder tættere på deres bopæl. Vi mener nu, at der er et tilstrækkeligt stort beboergrundlag til at bygge endnu et P-hus i Ørestad City – og Edward Thomsens Vej ligger godt centralt placeret i bydelen”, siger Hans Vasehus Madsen, havnebygmester og infrastrukturchef i By & Havn og ansvarlig for bygningen af det nye P-hus.

P-huset kommer til at ligge overfor byggeriet Golf Park 2 og nord for ungdomsboligerne Signalhuset.

De næste par måneder går med udarbejdelse af hovedprojektet, tilbudsperiode, licitation og kontrahering. Selve byggeriet forventes at gå i gang i løbet af sommeren 2010.

Når der i dag bygges nye bydele, er der i lokalplanen et krav om, at man også skal bygge et vist antal parkeringspladser og de skal primært etableres i P-konstruktion. I Ørestad skal der, i de fleste områder, bygges én p-plads pr. 200 m2 byggeri. Det betyder i praksis, at bydelens erhverv og bydelens beboere skal deles om pladserne. Dermed bruger beboerne pladserne om aftenen/natten og de, der kommer til bydelen for at arbejde, kan bruge P-pladserne i dagtimerne.

By & Havn har valgt at imødekomme kommunens parkeringskrav ved at bygge centralt beliggende P-huse i bydelen, så der kun findes ganske lidt parkering på veje og i byrum. Enkelte steder kan man stadig finde parkeringsanlæg på terræn, men denne løsning er kun midlertidig, dog med undtagelse af gæste-parkeringen på Edvard Thomsens Allé. Ved at anlægge fælles P-anlæg friholdes de enkelte ejendomme fra finansiering af etablering og drift af P-anlæggene. Det optimerer udnyttelsen af parkeringspladserne, sikrer den bedste samlede økonomi og sikrer ikke mindst, at det er de beboere, som har bil, der betaler for de fælles P-anlæg.

Det nye P-hus i Ørestad vil blive ejet og drevet af By & Havn, ligesom det er tilfældet med bydelens øvrige to P-huse ved henholdsvis gymnasiet og i VM-Bjerget.

Undersøgelser viser, at mange føler sig utrygge ved at færdes i P-huse. Derfor vil det nye P-hus – ligesom By & Havns øvrige P-huse i Ørestad – være lyst, have videoovervågning, hvidmalede vægge, et minimum af søjler, samt store åbne etager, så brugerne hurtigt kan skabe sig et overblik over etagerne.

Fakta om det nye P-hus på Edward Thomsens Vej:

  • Grundplanet bliver ca. 35 x 80 meter i 8 etager 
  • Op- og nedkørsel sker via cirkelformede spiraler placeret inde i P-huset 
  • P-huset bliver naturligt ventileret. Dermed spares der på energiforbruget i huset 
  • P-huset vil få installeret LED-lys, der ligeledes til gavn for miljøet 
  • P-huset opføres som betonelement byggeri henover den eksisterende transformerstation 
  • På terræn op ad den eksisterende transformerstation skal desuden bygges ca. 500 m2 kontor og lagerfaciliteter, som By & Havn selv skal anvende til drift og materiel 
  • Facadebeklædningen bliver hvide overfladebehandlede aluminiumsplader. Pladerne udstanses med to forskellige hul-størrelser. Udover at skabe et visuelt udtryk på facaden, vil udstansningen også sikre tilstrækkelig facadeåbning til en naturlig ventilation i huset

 

  • Hent udbudsbekendtgørelsen

Pressekontakt:
Pressechef i By & Havn, Pernille Garde Abildgaard, T: 2916 0586

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206