'DE 5 ØER' VANDT SIVEGADEKONKURRENCEN

28. juni 2011

Den åbne projektkonkurrence om udformningen af sivegaden i Ørestad City er afgjort. En enig dommerkomité har peget på forslaget ’De 5 øer’ som vinder af konkurrencen.


I dag - tirsdag den 28. juli - var der fernisering på udstillingen af alle de 29 projektforslag, der har deltaget i projektkonkurrencen ’Byrum for livet’ om udformningen af sivegaden i Ørestad City – det vil sige den godt én kilometer lange strækning fra Arne Jacobsens Allé og den kommende folkeskole til Vejlands Allé langs Ørestads Boulevard.

Konkurrenceudskrivernes ønske med konkurrencen var at få udarbejdet et helhedsgreb for arealet, der rummer både selve sivegaden, en kanal og et areal under Metroens højbane. Desuden skulle der sættes fokus på delområder, der motiverer til ophold. Konkurrenceprogrammet har understreget kvaliteter som æstetik, et højt oplevelsesmæssigt niveau, originalitet og lang udløbsdato.

’De 5 øer’ formår med en klar idé at skabe forbindelser på tværs af sivegaden henover kanalen og dermed at aktivere hele byrummet. De træbeklædte øer er både opholdssteder og passage. Med sine svagt sænkede opholdsarealer på og ved vandet, skabes nye områder med læ og intimitet.

Bag vinderforslaget står et ungt team bestående af arkitekterne Elena Rojas og Klaus Rasmussen samt cand mag. i visuel kultur, Anna Bisgaard-Nøhr. De tre deler førstepræmien på 75.000 kr.

”Vi er rigtig glade for at have vundet konkurrencen og glæder os til den kommende proces med opførsel af de fem øer. Øerne spreder ringe i vandet gennem temaerne natur, kultur og leg og skaber en intim sfære, der er et supplement til de eksisterende byggerier i Ørestad," siger Elena Astrid Rojas.

Dommerkomitéen var ikke i tvivl om, at ’De 5 øer’ på meget overbevisende måde svarer på opgaveformuleringen. Stadsarkitekt Tina Saaby sad i dommerkomitéen:

”Vinderforslaget formår at skabe et reelt nyt lag i Ørestad, som binder by og borger sammen. For borgerne skaber forslaget nye bevægelser både på langs og på tværs af Sivegaden, arealet under metroen og kanalerne. Det betyder altså helt nye oplevelser og kontakt til vandet, som er et af Ørestads stærke arkitektoniske elementer. For byen skaber forslaget en ny skala i Ørestad, det skaber en ny landskabelig og rumlig historie, som har en helt særlig poesi,” siger Tina Saaby.

Konkurrenceudskriverne har bevidst valgt at afprøve en webbaseret konkurrenceform med et tidsmæssigt kort forløb samt at prøve at tiltrække repræsentanter fra flere kreative professioner – de unge arkitekter, kulturbranchen osv. – end man ofte ser i arkitektkonkurrencer.

Adm. direktør Jens Kramer Mikkelsen, By & Havn, har været formand for dommerkomitéen. Han vurderer, at dette er lykkes;

”Da vi åbnede navnekuverterne kunne vi se, at forslagene kommer fra en bred vifte af folk – lige fra store rådgivningsfirmaer, anerkendte arkitektfirmaer til unge fra vækstlaget. De 29 forslag peger i mange kreative retninger. Vi har især været glade for dem, der tager udgangspunkt i og respekterer Ørestads helhedsplan, men som samtidig formår at tilføje lige præcis de oplevelser og den møblering på arealet, som vil gøre det til et endnu bedre sted at opholde sig,” siger Jens Kramer Mikkelsen.

Efter udnævnelsen fortsætter processen. Nu skal vinderforslaget præciseres sammen med bygherren, ligesom vandlauget også inddrages for at sikre den mest hensigtsmæssige konstruktion i forhold til vandgennemstrømningen i kanalen. Det er forventet at første del af ’De 5 øer’ kan indvies i sommeren 2012.

Formand for grundejerforeningen og beboer i VM Bjerget, der ligger ud til sivegaden, Mikala Berg Dueholm, glæder sig til processen:

”Det bliver spændende at arbejde videre med vinderforslaget og se det blive til virkelighed. Sivegaden er et areal med et stort potentiale, og jeg tror, at øerne i kanalen sammen med de mange andre tiltag i området betyder, at beboerne, skole- og gymnasieeleverne og de ansatte i områdets virksomheder i højere grad vil bruge området rekreativt frem for bare et område, hvor man bevæger sig til og fra Metroen,” siger Mikala Berg Dueholm.


Pressekontakt:
Carsten Arlund, By & Havn
T: 20751701
E: ca@byoghavn.dk


Uddrag fra dommerbetænkningen: ’De 5 øer’ formår med en klar idé at skabe forbindelser på tværs mellem sivegadens urbane og grønne rum og dermed at aktivere hele byrummet. Dette gøres ved at placere og poetisk at forme et antal forskelligt programmerede grønne rumligheder, som på én og samme tid er sted og passage. De træbeklædte øer bliver både en del af og bryder det vidtstrakte offentlige rum. Med sine svagt sænkede opholdsarealer, på og ved vandet, skabes nye områder for læ og intimitet. Samtidig bliver øerne sine egne private rumligheder, der på én gang er subtilt adskilt fra og en del af det samlede byrum.

Dommerkomitéen er imponeret over det enkle greb, som vil komplettere og nuancere sivegadens stringente vidstrakte og meget offentlige karakter. Projektet er både indlevet og karakterfuldt, og øernes overordnede dobbeltfunktionalitet, som både bro og rum, passage og sted, er et både innovativt og meget robust hovedgreb.


Fakta om konkurrencen: Bag konkurrencen står By & Havn, Grundejerforeningen Ørestad City, Vandlauget og Metroselskabet. Dommerkomitéen bestod af: Adm. direktør Jens Kramer Mikkelsen, By & Havn, udviklingschef Rikke Faaborg Jarmer, By & Havn, stadsarkitekt Tina Saaby, Center for Bydesign, Københavns Kommune, chefarkitekt Lise Lind, Metroselskabet, formand for Grundejerforeningen Ørestad City, Mikala Berg Dueholm, arkitekt Johnny Svendborg, udpeget af Arkitektforeningen samt landskabsarkitekt Steen Bisgaard Jensen, udpeget af Arkitektforeningen.

” ” Bag konkurrencen står By & Havn, Grundejerforeningen Ørestad City, Vandlauget og Metroselskabet. Dommerkomitéen bestod af: Adm. direktør Jens Kramer Mikkelsen, By & Havn, udviklingschef Rikke Faaborg Jarmer, By & Havn, stadsarkitekt Tina Saaby, Center for Bydesign, Københavns Kommune, chefarkitekt Lise Lind, Metroselskabet, formand for Grundejerforeningen Ørestad City, Mikala Berg Dueholm, arkitekt Johnny Svendborg, udpeget af Arkitektforeningen samt landskabsarkitekt Steen Bisgaard Jensen, udpeget af Arkitektforeningen.

Der er modtaget i alt 29 konkurrenceforslag. For at kvittere for alle indkomne forslag og give alle interesserede mulighed for at se det samlede konkurrencefelt, udstilles forslagene i perioden fra den 8. juli til og med den 11. juli i VM Bjerget, Ørestads Boulevard 55, 6. sal. Åbningstider: Fredag den. 8. juli kl. 15-19, weekend kl. 11-15 og mandag den 11. juli kl. 15-19. 

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206