DERFOR ELSKER VI KØBENHAVN

9. juni 2011

De internationale medier interesserer sig i stigende grad for København. Byen står til at vokse med 100.000 mennesker inden 2025 og over alt bobler udviklingen i byen. Men hvad er det, der driver København lige nu? Hvorfor fremstår vores hovedstad så attraktiv– og hvad kan København gøre for at holde fast? Fredag den 10. juni åbner Dansk Arkitektur Center (DAC) en udstilling om ny arkitektur og byudvikling i København, der søger efter svarene.


Der er godt nyt til alle byudviklings-feinsmekkere: En ny udstilling på Dansk Arkitektur Center stiller spørgsmålet ”Hvad gør en by værd at leve i?” og sætter dermed fokus på den byudvikling og den ny arkitektur, København har oplevet gennem de seneste ti år. Udstillingen byder på store modeller af nogle af byens nye udviklingsområder, ligesom man kan dykke ned i 16 mindre modeller af prestigebyggerier skabt af danske og internationale arkitekter.

By & Havns største udviklingsområder, Ørestad og Nordhavnen, udgør sammen med Carlsberg fortællingen om tre større og aktuelle udviklingsområder. Tre nye byområder på forskellige steder og med vidt forskellige forudsætninger.

Ørestad blev besluttet helt tilbage i 1992 og er det af de tre områder, der er kommet længst i sin realisering. Ud af de godt 3 mio. m2, der skal bygges i Ørestad, er den ene million opført. På udstillingen kan man på en fysisk model se de bebyggelsesstrukturer og større og mindre byrum, der udgør Ørestad. Desuden vises i korte film de overordnede tanker om Ørestad som byprojekt på kanten af naturen og den aktivitet, der konstant præger byen.

Ørestad udvikles løbende, og bydelen følger fortsat den overordnede plan, som det finske arkitektteam ARKKI vandt den første konkurrence om Ørestad med.

”I By & Havn oplever vi en kæmpe efterspørgsel fra gæster fra ind- og udland, der ønsker at opleve de byområder, vi udvikler, og høre om de tanker, der ligger bag de forskellige projekter. Med Dansk Arkitektur Centers udstilling får mange flere mulighed for at sætte sig ind i disse udviklingsprojekter og deres sammenhæng med byens udvikling i øvrigt” siger Jens Kramer Mikkelsen, adm. direktør i By & Havn.

Københavns andet store udviklingsprojekt, Nordhavnen, er stadig kun i sin vorden. Den åbne internationale idékonkurrence om Nordhavnen blev afgjort i marts 2009. Siden da er vinderforslagets strategier blevet konkretiseret i en egentlig bebyggelsesplan for Indre Nordhavn og en lokalplan for det første bykvarter, Århusgadekvarteret, som forventes vedtaget i år.

På udstillingen vises i model og på film, hvordan Århusgadekvarterets identitet bygges op omkring en række kontraster, der understøtter en mangfoldig og oplevelsesrig by. En tæt bebyggelsesstruktur modsvares af omgivende vandet i kanaler og bassiner. Relativt lave karreer blandes med højere, enkeltstående bygninger. Ny arkitektur integreres med eksisterende, historiske bebyggelser. Der indrettes intime, beskyttede byrum centralt i bykvarteret og åbne promenader med udsigt og højt til himlen langs vandet. Bygningernes og boligernes forskellighed i størrelser og typer understøtter en varieret beboer- og erhvervssammensætning blandt kvarterets 2.500-3.000 beboere og 6.000-7.000 arbejdspladser.

By & Havn har udviklet Nordhavnsprojektet med arkitektfirmaerne Cobe, Sleth og Polyform samt ingeniørfirmaet Rambøll som rådgivere.

”Hvad gør en by værd at leve i_” er DAC’s udstilling om ny arkitektur og byudvikling i København. Det er en opdateret og udbygget version af det officielle danske bidrag til den 12. Internationale Arkitekturbiennale i Venedig i 2010. Udstillingen åbner den 10. juni og kan ses frem til den 23. oktober 2011 på Dansk Arkitektur Center på Strandgade 27B, København K. Allerede torsdag d. 9. juni er der dog åbningsdebat og officiel udstillingsåbning kl. 17.00.

Pressekontakt:

Peter Presmann, By & Havn
E: pep@byoghavn.dk
T: 3376 9800 / 2116 6847

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206