FINE KARAKTERER TIL PLUG N PLAY I NY RAPPORT

31. januar 2011

Ny rapport fastslår, at den halvanden år gamle urbane aktivitetspark PLUG N PLAY i Ørestad Syd er en stor succes og et særdeles positivt element i Ørestads udvikling.

By & Havn har bedt rådgivnings- og analysefirmaet Hausenberg om at evaluere den urbane aktivitetspark, PLUG N PLAY, i Ørestad Syd. Konklusionen er klar: De daglige brugere, de involverede foreninger, bydelens interessenter og udvalgte byudviklingseksperter er enige om, at PLUG N PLAY er med til at give både besøgende og beboerne i Ørestad en positiv oplevelse af, at der er liv og aktivitet i bydelen. Samtidig konkluderes det, at anlægget bør følges op af flere og andre typer ”urbane attraktorer” – det vil sige områder, der særligt fremmer bylivet - hvis der skal genereres byliv, som rækker ud over anlæggets grænser.

”Det er vigtigt med midlertidighed og med huller i byen, hvor noget nyt kan springe og opstå. PLUG N PLAY gør noget af det rigtige, men anlægget bør kun være en af mange strategier. Man skal kaste ’klyngebomber’,” siger lektor ved Århus Arkitektskole, Boris Brorman i et af rapportens mange interviews.

Mange brugere fra hele Storkøbenhavn
Undersøgelsen er foretaget i perioden fra august til og med oktober 2010. Hausenberg er gået grundigt til værks og har bl.a. gennemført en lang række interviews, vurderet mediernes interesse for anlægget samt været fysisk til stede og talt antallet af brugere på de forskellige baner. Trods det ustadige sensommervejr var der ca. 200 brugere om dagen på anlægget. Tre ud af fire var mænd – på nær i de urbane nyttehaver, hvor der er en klar overvægt af kvinder.

Parkourparken er klart det mest velbesøgte område med godt 60% af de aktive brugere. Brugerne er i mindre grad lokale, men kommer i stedet fra hele Storkøbenhavn. Det er med andre ord lykkedes at tiltrække brugere langvejs fra i kraft af de højt specialiserede aktiviteter, som kan dyrkes på anlægget. Omvendt konkluderes det, at der er et potentiale i at markedsføre anlægget mere overfor borgerne i Ørestad både som en aktivitetspark og som et mødested for beboerne.

”Hvis der var en café, kunne jeg godt finde på bare at sidde der, fordi her er masser af liv, det er dejligt at kigge på,” siger en af de aktive fra de økologiske haver i et interview.

By & Havns vision for PLUG N PLAY har på forhånd været, at PLUG N PLAY skal understøtte bylivet for beboere og besøgende i Ørestad samt sætte bydelen på københavnernes mentale landkort som en oplevelsesrig og spændende bydel. Denne målsætning ser ud til at være opfyldt ifølge rapportens konklusioner.

”Vi er glade for, at københavnerne har taget godt imod PLUG N PLAY og at investeringen ser ud til at være succesfuld. Vi lytter også til forslagene om at lægge endnu flere funktioner ned på PLUG N PLAY arealet, ligesom vi hele tiden arbejder med at vitalisere flere af de ubebyggede og de bebyggede felter i Ørestad. PLUG N PLAY hverken kan eller skal stå alene som bylivsattraktor i Ørestad,” siger Rikke Faaborg Jarmer, udviklingschef i By & Havns bylivsafdeling.

Vigtigt med medbestemmelse til brugerne
De fire interviewede byudviklingseksperter (stadsarkitekt, lektor, sociolog og idrætsleder) vurderer samstemmende, at PLUG N PLAYs kvalitet, indhold og design er med til at give mange førstegangsbrugere en god oplevelse, og de tiltrækker flere brugere ved at fungere som positive ambassadører for anlægget.

Eksperterne fremhæver, at PLUG N PLAY rummer nogle særlige værdier og sender signaler om leg, åbenhed og autenticitet, der opfattes som et positivt og inviterende signal til omverdenen. Det vurderes som vigtige træk, at anlægget er arkitektonisk åbent, tilgængeligt og gratis samt, at det er brugerne selv, der i høj grad er med til at drive anlægget.

Parkour klubben Team JiYo har været med til at designe parkourparken på PLUG N PLAY og er en af anlæggets mest trofaste brugerforeninger:

”Vi har nok været inde over enhver detalje af banen. Vi havde meget fokus på funktionaliteten, for hvis det ikke kan bruges, er det jo ingenting værd. Og vi er meget tilfredse med den medbestemmelse, vi har fået. Medbestemmelsen er afgørende for succesen,” siger Ilir Hasani fra Team JiYo.

Og eksperterne er enige i, at det har været den rigtige strategi at give udstrakt medbestemmelse til brugerne:

”Anlæggets indhold indvarsler en ny måde at indtage byrummet på, en aggressiv kropslig udfoldelse. For eksempel vil parkourudøvere gerne derhen, hvor det er illegitimt for dem at være. De yder modstand mod en borgerlig offentlighed. Flere af street sportsgrenene er opstået i trods - som en modsætning til byen. At inkorporere netop dem i byudvikling er spændende. Jeg ser anlægget som en modstand mod granit og marmor, der forbyder folk at stå på rulleskøjter. Det er et godt signal for Ørestad at sende: Ørestad er ikke en bydel for folk på spadseretur i minkpels,” siger lektor ved Århus Arkitektskole, Boris Brorman.


Om PLUG N PLAY: Det er efterhånden halvandet år siden, HKH Kronprinsen indviede Københavns nye urbane aktivitetspark PLUG N PLAY i Ørestad Syd. Hermed blev snoren klippet over til 25.000 m2 udendørs multifunktionsanlæg til fri udfoldelse. Anlægget er placeret på en midlertidigt ledig byggegrund. Det ligger ved det sidste stop på metrolinien, Vestamager, og er tilgængeligt for alle 24 timer i døgnet året rundt.

Kulørte underlag adskiller banerne fra hinanden på et åbent anlæg, hvor alle er velkomne overalt. Banerne er hver især specialdesignet til brug for bl.a. rulleskøjteløbere, parkourudøvere, basketball-, volleyball- og fodboldspillere og dirt jump-cyklister. Ud over klassiske sportsgrene har det på anlægget været en bevidst ambition at give plads til nogle af de nyere, street-orienterede sportsgrene, der ikke findes professionelle anlæg til andre steder i København. Og endelig rummer anlægget 60 økologiske haver, der dyrkes som mininyttehaver.

PLUG N PLAY er udviklet af By & Havn i samarbejde med blandt andre Københavns Kommune, Danmarks Idræts-Forbund, Lokale- og Anlægsfonden samt brugerne af anlægget. Kragh og Berglund Landskabsarkitekter har designet og været rådgiver på projektet.

Anlægget har kostet ca. 15 millioner kr. at etablere. Anlægget blev finansieret af By & Havn, Nordea-fonden, Københavns Kommune og Lokale- og Anlægsfonden. By & Havn har finansieret knap 10 millioner kr., mens de resterende ca. 5 millioner kr. blev finansieret af de øvrige parter på foranledning af en række foreninger, som ikke alene har hjulpet med at søge pulje- og fondsmidler, men også været tæt involveret i selve designet af anlægget, så det er udformet efter brugernes særlige ønsker og behov.

Om Hausenberg: Hausenberg er et rådgivnings- og analysefirma, der arbejder med byudvikling, planlægning og arkitektur med særligt fokus på kulturelle og sociale aspekter.


Yderligere information:

redaktør Carsten Arlund, By & Havn
T: 2075 1701
E: ca@byoghavn.dk

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206