ENDELIG FÅR KØBENHAVN SIN ARENA

23. september 2011

Københavns Kommune og Realdania har i dag offentliggjort, at aftalen om opførelsen af Københavns arena i Ørestad Syd er på plads. Arenaen bliver af høj international standard og skal rumme store musik-, kultur- og sportsarrangementer – til glæde for byens borgere og gæster. Samtidig arbejdes der med plangrundlaget for hele det omgivende bykvarter.


Arenaen bliver finansieret ved kapitalindskud fra Københavns Kommune og Realdania samt ved lånoptagelse i selskabet. By & Havn stiller byggegrund til rådighed. Herudover bidrager bl.a. Elitefacilitetsudvalget og Danmarks Idrætsforbund på forskellig vis til etablering og drift, oplyser Københavns Kommune. Arenaen forventes at være klar til brug ultimo 2015. 

”Jeg er glad for at Danmarks hovedstad får en arena, så København kan spille op i mod byer som London, Berlin, Stockholm og Hamburg. Det vil skabe rum for mange gode oplevelser for københavnere og gæster. Samtidig kan en arena trække vækst til København og hovedstadsregionen og tiltrække endnu flere investeringer til Ørestad”, siger overborgmester i København, Frank Jensen i kommunens pressemeddelelse.

I samme pressemeddelelse udtaler Flemming Borreskov, adm. direktør i Realdania:

”Vi ser store både by- og bygningsmæssige kvaliteter i en international arena i København, der med sine mange tilbud vil kunne medvirke til at skabe den mangfoldighed og det aktive byliv, som gør en storby tiltrækkende og spændende at leve i. Bygningen vil blive super fleksibel og kunne fungere som et ”plugin” for ethvert internationalt show, koncert eller sportsbegivenhed. Arenaen vil supplere eksisterende faciliteter og muliggøre at København kan tilbyde endnu bedre, bredere og større arrangementer.”

De to parter bag arenaen – Københavns Kommune og Realdania – får begge part i selskabet Arena CPHX P/S, der skal stå for projekteringen, opførelsen og ejerskabet af arenaen. Selve driften af arenaen bliver varetaget af en ekstern operatør efter et igangværende betinget udbud af operatørrollen. Tre operatører har afgivet tilbud, to af de bydende parter – AEG og Live Nation – er udvalgt til næste runde, og der arbejdes nu videre med de to bud frem til det endelige valg af operatør.  

Placering i Ørestad Syd

Arenaen skal ligge i Ørestad Syds nordlige del nær Øresundsmotorvejen, jernbane og Metrostationer. Med det omkringliggende bykvarter tilføjes Ørestad et byområde med skalaskift, både små og store byrum – og blandede boligformer. Den kommende arena, en planlagt folkeskole med idrætshal samt en skøjtehal, der ligeledes er besluttet af Københavns Kommune, vil bidrage positivt til bydelen.

Arkitektfirmaet Vandkunsten er efter et parallelopdrag blevet bedt om at tegne videre på plangrundlaget for området.

I vandkunstens forslag er arena, skole og skøjtehal centralt placeret i området og bundet sammen af en smal øst-vestgående grøn kile, der som et samlende bånd rummer de fire offentlige institutioner, skole, idrætshal, skøjtehal og arena, og binder dem sammen i et klart defineret byrum i forbindelsen mellem Fælleden og Metroen og Ørestads Boulevard.

Omkring de offentlige bygninger dannes pladser og strøgforløb, der bl.a. skaber rammer for byliv. Mod Ørestads Boulevard og Hannemanns Alle placeres primært højere erhvervsbygninger, der samtidig fungerer som støjskærm i forhold til de omkringliggende veje. Der skabes derudover gode varierede og intime boligområder omkring de offentlige institutioner og ud mod Fælleden.

Planen rummer i alt 270.000 etm. nybyggeri. Bolig og erhverv udgør ca. 200.000 etagemeter, og de offentlige bygninger samt arena inkl. udvidelse og erhverv ca. 70.000 etagemeter.

Presseinformation:
Kommunikationschef Birgitte Boesen, Kommunikation, Realdania, M: 7011 6666
Pressechef Amalie Kestler, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune, M: 2685 3421
Presse- og kommunikationschef Erik Bjørn Møller, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune, M: 5152 3855

Angående plangrundlaget:
Kommunikationschef Pernille Garde Abildgaard, By & Havn, M: 2916 0586  

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206