NY HOVEDENTREPRENØR VALGT PÅ P-HUS

30. marts 2011

Det bliver E. Pihl & Søn A.S. som skal færdiggøre parkeringshuset, der er under opførelse på Edvard Thomsens Vej i Ørestad. I dag bliver kontrakten underskrevet, og entreprenørfirmaet kan overtage byggeriet efter Davidsen Partnere A/S’s konkursbegæring. Takket være et lynudbud holder tidsplanen fortsat, og p-huset forventes færdigt sidst på året.


Byggeriet af det nye, store p-hus i Ørestad City på Edvard Thomsens Vej har stået stille siden starten af 2011, hvor entreprenøren Davidsen Partnere A/S indgav konkursbegæring. By & Havn opsagde kontrakten umiddelbart efter konkursbegæringen for at gennemføre et nyt hasteudbud. Hasteudbuddet er nu gennemført i løbet af godt to måneder, og det har ført til, at By & Havn i dag kan skrive kontrakt med E. Pihl & Søn A.S. om færdiggørelsen af p-huset.

”Til trods for den oprindelige entreprenørs konkursbegæring forventer vi stadig at kunne åbne p-huset sidst på året. Det er resultatet af en usædvanlig hurtig proces efter opsigelsen af kontrakten, og vi kan nu fortsætte opførelsen,” siger Hans Vasehus Madsen, havnebygmester og anlægschef i By & Havn og ansvarlig for bygningen af det nye p-hus.

”Pihl har opført en lang række større p-anlæg i København, både under og over jorden, blandt andet et p-hus ved Ørestad Gymnasium. Vi vil som altid gøre vores bedste for at aflevere byggeriet til tiden og glæder os til at fortsætte det gode samarbejde som vi allerede har med By & Havn i forbindelse med FN-Byens campus 1 og 2 på henholdsvis Marmormolen og Nordhavnen,” udtaler Halldór P. Ragnarsson, E. Pihl & Søn A.S.

P-huset kommer til at ligge i det tættest befolkede område i Ørestad City, klods op ad det nye 50+-byggeri, byggeriet Golf Park 2 og lige ved siden af kollegiet Signalhuset på Arne Jacobsens Allé.

Det nye p-hus i Ørestad vil blive ejet og drevet af By & Havn, ligesom det er tilfældet med bydelens øvrige to p-huse ved henholdsvis gymnasiet og i VM-Bjerget.

Fakta om det nye p-hus på Edward Thomsens Vej:

  • Grundplanet bliver ca. 35 x 80 meter i 10 etager
  • Op- og nedkørsel sker via cirkelformede ramper placeret inde i p-huset 
  • p-huset bliver naturligt ventileret. Dermed spares der på energiforbruget i huset 
  • P-huset vil få installeret LED-lys, der ligeledes er til gavn for miljøet 
  • P-huset opføres som betonelement byggeri henover den eksisterende transformerstation 
  • På terræn op ad den eksisterende transformerstation skal desuden bygges ca. 500 m2 parkeringskontor og lagerfaciliteter, som By & Havn selv skal anvende til drift og materiel 
  • Facadebeklædningen bliver hvide, overfladebehandlede aluminiumsplader. Pladerne udstanses med to forskellige hul-størrelser. Udover at skabe et visuelt udtryk på facaden, vil udstansningen også sikre tilstrækkelig facadeåbning til en naturlig ventilation i huset

Pressekontakt:

Peter Presmann, By & Havn
E:. pep@byoghavn.dk
T: 3376 9800 / 2116 6847

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206