STOR VITAMININDSPRØJTNING TIL SIVEGADEN I ØRESTAD

6. april 2011

Nu lyder startskuddet til en større vitalisering af sivegaden i Ørestad City. Der bliver ultimo april udskrevet en åben projektkonkurrence, og i forårs- og sommermånederne vil der være en lang række midlertidige aktiviteter i området.


Sivegaden

Sivegaden er det areal, som strækker sig fra den kommende folkeskole ved hjørnet af Arne Jacobsens Allé og Ørestads Boulevard til Vejlandshuset (Københavns Energi) ved Vejlands Allé.

Prominente byggerier som f.eks. Ørestad Gymnasium, erhvervsbyggeriet Winghouse, boligbyggerierne Porthuset, VM Husene og VM Bjerget med caféen Foodshop no. 55 ligger ud til selve sivegaden. Ved siden af strøget ligger der en bred kanal samt et græsareal under Metroens højbane ud mod Ørestads Boulevard.

Dette forår og sommer kommer der til at ske store forandringer på strækningen. Grundejerforeningen Ørestad City, Metroselskabet, Vandlauget og By & Havn udskriver ultimo april en åben projektkonkurrence for området. Men allerede 13. april inviterer Grundejerforeningen, Vandlauget og By & Havn i samarbejde med Amager Vest lokaludvalg til workshop for Ørestads beboere og andre interesserede, for at få input til midlertidige aktiviteter, attraktioner og events langs strækningen.

Sivegaden

De store linjer er på plads
Ørestad er en ung bydel. Udviklingen er godt på vej, og de store linjer er kridtet op. I bydelen er der flere eksempler på, at der sker en bearbejdning af et område, som allerede er opført. Det skete bl.a. i den 65.000 m2 store bypark i Ørestad City, som blev anlagt før byggerierne skød op rundt om parken. Da folk begyndte at flytte ind i områdets lejligheder, gik der en brugerstyret proces i gang, hvor By & Havn og Grundejerforeningen Ørestad City i samarbejde med de nye beboere og bl.a. tegnestuen Mutopia gik sammen om at vitalisere parken. Resultatet kan ses i dag, hvor parken har fået mange flere funktioner, anvendelsesmuligheder og møblering, end den havde fra starten.

Sivegaden

På samme måde går der nu en proces i gang, der skal tilføre sivegaden ekstra værdi for beboerne og medarbejderne i området.

”By & Havns holdning er, at en by, et bykvarter, en gade eller en plads aldrig kan betragtes som helt færdig. I Ørestad er den store skala på plads, som den blev tegnet i helhedsplanen helt tilbage i midten af 90erne,” forklarer udviklingschef Rikke Faaborg Jarmer, By & Havn. Hun fortsætter:

”Efterhånden bor der mange mennesker og mange går på arbejde i nærområdet i Ørestad City. Sivegaden er en af Ørestads mest centrale strækninger, som har potentiale for endnu mere liv end i dag. Derfor skal vi arbejde med nogle flere skalaer, skabe oplevelser, åndehuller og attraktioner i området. Det gør vi og vores gode samarbejdspartnere dels ved at lave en masse midlertidige aktiviteter sammen med beboerne, dels ved at udskrive en projektkonkurrence.”

Sivegaden

De midlertidige aktiviteter
Vitaliseringen af sivegaden rummer altså en projektkonkurrence og sideløbende en række midlertidige aktiviteter. Sidstnævnte skydes i gang med en workshop, som finder sted onsdag den 13. april kl. 19 - 21 i Ørestad Gymnasiums multisal. Alle er velkomne til at komme med input til hvilke midlertidige events og aktiviteter, der skal finde sted i sivegaden.

Amager Vest lokaludvalg, Grundejerforeningen i Ørestad City, Vandlauget og By & Havn vil benytte workshoppen til at præsentere et idékatalog med aktiviteter, som beboerne efterfølgende kan komme med input til. Lokaludvalgets næstformand André Just Vedgren glæder sig over initiativet:

”Vi foreslår fx, at der laves flere plateauer i kanalen, så beboerne får bedre adgang til vandet og får mulighed for fx at sejle kajak eller modelbåde. Og ideer som mini-haver og pavilloner har også været oppe at vende. Vi glæder os til at prøve ideerne af på områdets beboere og høre deres respons,” siger André Just Vedgren, der er tovholder for fysisk planlægning i lokaludvalget.

  • Læs mere om workshoppen og de midlertidige aktiviteter på lokaludvalgets hjemmeside www.avlu.dk og på www.orestad.dk/sivegaden .
  • Du kan også modtage opdateringer om aktiviteterne ved at sende en SMS med teksten SIVEGADEN til 1919 (alm. takst. Derefter gratis opdateringer).

Sivegaden

Projektkonkurrencen
Det andet ”ben” i vitaminindsprøjtningen er udskrivelsen af den åbne projektkonkurrence om udformningen af sivegaden i slutningen af april. Ønsket er, at konkurrencedeltagerne skal forstå området som et samlet byrum, og samtidig fokusere på at skabe nedslagspunkter, der motiverer til ophold.

Ikke alene de klassiske deltagere i den slags projektkonkurrencer - arkitekter og landskabsarkitekter - opfordres til at deltage i konkurrencen. Også kulturentreprenører, bydesignere, kulturplanlæggere, folk fra forskellige kulturelle vækstlag osv. opfordres til at deltage. Konkurrencen skydes i gang med et større event, og konkurrenceperioden bliver et intenst forløb på omkring fire uger.

  • I forbindelse med den officielle udskrivelse af konkurrencen ultimo april, vil By & Havn naturligvis fortælle mere detaljeret om konkurrencen. Indtil da kan man få yderligere information om sivegaden på hjemmesiden www.orestad.dk/sivegaden.

Pressekontakt:
Carsten Arlund, By & Havn
T: 3376 9800 / 2075 1701
E: ca@byoghavn.dk


 

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206