VEJENE ER PÅ PLADS I ØRESTAD SYD

15. december 2011

De sidste fem år har gravemaskinerne anlagt nye veje og pladser i Ørestad Syd, men nu har entreprenørerne overdraget området syd for Asger Jorns Alle til By & Havn. Vejene er kommet husene i forkøbet, hvilket er en del af udviklingsstrategien for Ørestad.


Nu kan beboerne glæde sig over, at arbejdet med infrastrukturen er færdig i området syd for Asger Jorns Alle. Vejarbejderne i området har haft travlt, for sideløbende med at byggerierne er skudt i vejret, er de nye veje blevet anlagt. Derfor går der nu veje rundt om de sydligste byggegrunde, der endnu ikke er bebyggede.

Det er ingen tilfældighed, at vejene står færdige før bebyggelsen i dette område. Det er konsekvensen af den strategi, som By & Havn har for både Ørestad og andre byudviklingsområder. Infrastrukturen bygges før eller samtidig med byggerierne, så developerne, som bygger husene, ikke skal tage sig af den del af processen.

Det har også den fordel, at de kommende beboere og medarbejdere i langt de fleste tilfælde kan træde direkte ud på færdigbyggede veje, når de flytter ind i deres nye huse.

”Så snart lokalplanen for Ørestad Syd blev vedtaget i slutningen af 2005, var vi i stand til at sælge rigtig mange grunde til developere. Siden kom den internationale finanskrise og lagde en midlertidig dæmper på udviklingen, men alligevel er processen med at forvandle Ørestad Syd fra en bar mark til et nyt kvarter på kanten af fælleden gået utrolig stærkt. By & Havn har fulgt strategien til dørs og leveret en samlet løsning i meget høj kvalitet,” siger adm. direktør i By & Havn, Jens Kramer Mikkelsen.

Arbejdet er skredet stykvist frem, så området tættest på Vestamager Station er blevet færdiggjort først. Det er også her, de første bygninger stod klar og den naturlige trafik er størst. Anlægsarbejdet har altså fulgt udbygningen af bydelen, og de resterende veje skal etableres senere i takt med, at byudviklingen skrider fremad.

Selvom infrastrukturen nu er på plads i området, skal beboerne dog ikke forvente, at kranerne og gravkøerne forsvinder helt ud af Ørestad Syd. Der er nemlig stadig flere byggerier undervejs og endnu mangler et par småting langs de nye veje og pladser. Blandt andet skal kanterne langs de to sidste søer længst fra Vestamager Station opbygges, når byggeriet ned til søerne går i gang. Der plantes også ekstra blomster på de grønne arealer, når vejret igen tillader det.

Efter færdiggørelsen af infrastrukturen overdrager By & Havn vejene til henholdsvis Københavns Kommune og grundejerforeningen i Ørestad Syd.


Der er allerede tre færdige boligbyggerier i Ørestad Syd. I de fem år, der er gået siden byggeriet gik i gang, er der bl.a. anlagt:

 • Fire kilometer vej
 • Fire nye søer (hvoraf to mangler den sidste afretning)
 • Fem nye pladser
 • To terrænparkeringspladser og forberedelserne til et p-hus er i gang
 • Der er plantet 700 træer
 • Der kommer i alt over 30.000 blomster i området

Ørestad Syds milepæle

 • 2002: Vestamager Station åbner
 • 2005: Lokalplan for Ørestad Syd
 • 2005: Stort grundsalg i Ørestad Syd
 • 2006: Første kontrakt om infrastruktur i Ørestad Syd underskrives
 • 2009: Første boliger står klar i Stævnen
 • 2009: PLUG N PLAY åbner
 • 2010: 8TALLET er klar til indflytning
 • 2010: Søerne indvies med en stor fest
 • 2011: De første beboere i rækkehusene ved søerne flytter ind
 • 2011: 8TALLET vinder prisen som verdens bedste boligbyggeri
 • 2011: Infrastrukturen syd for Asger Jorns Alle står klar
 • 2011: Udvidelsen af Stævnen med 49 almene lejeboliger forventes klar
 • 2012: Boligselskabet KAB’s Plejecenter åbner
 • 2012: 120 kollegieboliger står klar lige ved Stævnen

Pressekontakt:
Peter Presmann, By & Havn
E: pep@byoghavn.dk
T: 2116 6847


Der er allerede tre færdige boligbyggerier i Ørestad Syd. I de fem år, der er gået siden byggeriet gik i gang, er der bl.a. anlagt:
 • Fire kilometer vej
 • Fire nye søer (hvoraf to mangler den sidste afretning)
 • Fem nye pladser
 • To terrænparkeringspladser og forberedelserne til et p-hus er i gang
 • Der er plantet 700 træer
 • Der kommer i alt over 30.000 blomster i området

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206