JORDFORBEDRING I BYPARKEN BEGYNDER

16. juli 2012

Arbejdet er begyndt i Byparken, hvor muldlaget henover sommeren bliver bearbejdet for at sikre gro- og dræningsforhold.

 

Det er Grundejerforeningen Ørestad City, der står bag jordforbedringsarbejdet. Der graves drænbrønde ned på områdernes lavpunkter, og mulden blandes med 10 cm sand for at øge iltindholdet og gøre jorden mere drænende.

Arbejdet vil foregå i etaper. Der startes i den midterste sydlige del af Byparken foran City Husene og Sejlhuset. Når arbejdet er påbegyndt kan der ske nogle justeringer af etapernes præcise omfang, da der tages hensyn til lokale jordbundsforhold.

Undervejs bliver der sat hegn og skilte op, som oplyser om arbejdet og genetablering af arealerne.

Se kortet over de berørte områder og læs meget mere om projektet i grundejerforeningens informationsbrev på www.gforestadcity.dk.

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206