NORDEA FLYTTER DEL AF HOVEDSÆDE TIL ØRESTAD

25. april 2012

1.800 – 2.200 medarbejdere i Nordea skal senest i 2016 flytte ind i et nybygget kontordomicil i Ørestad Nord. Henning Larsen Architects har tegnet det smukke og funktionelle byggeri.

Visualiseringer fra Henning Larsen Architects. Aftalen omfatter i første omgang de to bygningskroppe længst væk i billedet. Nordea har desuden forkøbsret på byggeret med plads til yderligere to bygninger.  

By & Havn har indgået en optionsaftale med Nordea Ejendomme på 46.000 etagemeter byggeret til Nordea på den store og meget attraktive byggegrund ved siden af DR Byen i Ørestad Nord. Nordea får desuden forkøbsret – eller ’first refusal’ på yderligere 24.000 etagemeter i området. Optionen er betinget af en ny lokalplan for området.

”Jeg er naturligvis meget tilfreds med at aftalen med Nordea er kommet i hus, og Henning Larsen Architects’ byggeri vidner om et meget højt ambitionsniveau og passer perfekt ind i omgivelserne i Ørestad Nord. Samtidig er aftalen med Nordea og deres beslutning om at flytte til Ørestad endnu et tegn på, at der er forårsluft på ejendomsmarkedet efter en lang og streng vinter, og det er der naturligvis ekstra grund til at glæde sig over,” siger adm. direktør Jens Kramer Mikkelsen, By & Havn.

Også overborgmester Frank Jensen (S) glæder sig:

”At skabe vækst og beskæftigelse i København er helt afgørende. Derfor er det meget glædeligt, at Nordea vælger at placere deres nye domicilbygning med i første omgang cirka 2.000 arbejdspladser i Ørestad Nord,” siger Frank Jensen.

 

Nordeas beslutning tager udgangspunkt i, at en af bankens hovedsædebygninger, ’Ørkenfortet’ på Torvegade, der blev indviet i 1962, er utidssvarende.

”Derfor arbejder vi nu på at flytte ud i nye topmoderne bygninger med nutidige og effektive rammer, som fremmer samarbejde. Derudover vil det nye kontorkompleks reducere bankens omkostninger markant,” siger landechef Michael Rasmussen, Nordea.

Efterhånden som Nordeas andre lejemål udløber, tager banken stilling til, om flere hovedkontorsfunktioner også skal flytte til Ørestad.

I Ørestad Nord bliver Nordea naboer til DR Byen og Koncerthuset. Ørestad Nord er næsten fuldt udbygget, men den meget store byggegrund lige ved DR Byen Metrostation har ligget brak i al den tid, hvor den øvrige bydel er skudt op og er blevet taget i brug.

”Det er en meget attraktiv grund, som nu kommer i spil, og med Nordeas byggeri lukker vi et af de sidste huller i Ørestad Nord. Vi har ledt efter den helt rigtige investor til grunden med så høje arkitektoniske ambitioner, at deres byggeri ville stå mål med DR, Tietgenkollegiet og de øvrige arkitektoniske perler i kvarteret. Det her projekt lever helt op til den standard,” siger Jens Kramer Mikkelsen.

Arkitektfirmaet Juul | Frost udarbejdede sidste år en masterplan for grunden, der i alt skønnes at kunne rumme 120.000 etagemeter bebyggelse – både bolig, detail og erhverv.

Nordea valgte Henning Larsen Architects på baggrund af en indbudt arkitektkonkurrence. Henning Larsen Architects har i sit projekt taget udgangspunkt i at overholde retningslinjerne fra Juul | Frosts masterplan. Byggeriet ligger i den sydlige del af grunden nærmest Metrostationen.

Det arkitektoniske hovedgreb er at opdele byggeriets første etape i to bygningskroppe med en markant hovedindgang, der nærmest spalter byggeriet. Kontoretagerne er lette glasstrukturer – som prismer -, der med vinklede facader og vippende tagformer bidrager til et dynamisk, raffineret og inspirerende facadespil.
Henning Larsen har allerede tegnet byggeriets etape 2, som ligeledes består af to bygningskroppe, der ligger i forlængelse af etape 1.

Nordea beslutter først i løbet af 2012 hvilke afdelinger og funktioner, der skal flytte til det nye domicil. Dog ligger det fast, at handelsgulvet, hvor aktiehandelen foregår, flytter til Ørestad. Det nye handelsgulv bliver Nordens største.

Pressekontakt:
Redaktør i By & Havn, Carsten Arlund
T: 2075 1701
E: ca@byoghavn.dk  

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206