Aftale med Nordea om Ørestadsdomicil er en realitet

13. november 2012

I foråret indgik By & Havn en optionsaftale med Nordea Ejendomme på 46.000 etagemeter byggeret til Nordea på den meget attraktive byggegrund ved siden af DR Byen i Ørestad Nord. Nu er grundsalget en realitet.

Det ligger nu fast, at 2.200 medarbejdere i Nordea fra 2016 skal gå på arbejde i Ørestad Nord. Foruden det 46.000 etagemeter store domicil samt kælder på 11.000 etagemeter, tegnet af Henning Larsen Architects, har Nordea en forkøbsret på yderligere 24.000 etagemeter på grunden. Grundsalget er kun betinget af, at der vedtages en ny lokalplan for området, som tidligere har været udlagt til Rigsarkiv.

Overborgmester Frank Jensen glæder sig over aftalen:

”Det er helt afgørende, at vi får skabt vækst i København. Jeg er meget glad for, at Nordea har valgt at placere bankens nye domicil i Ørestad. Det er positivt for udviklingen i Ørestad og på Amager," siger Frank Jensen.

”Når lokalplanen vedtages om kort tid, bliver den sidste store, ledige grund i Ørestad Nord aktiveret. Henning Larsen Architects’ byggeri vidner om et meget højt ambitionsniveau og passer perfekt ind i omgivelserne i kvarteret. Allerede i dag bor, arbejder og studerer der over 35.000 mennesker i Ørestad. Så når Nordeas medarbejdere kommer til i 2016, vil de opleve Ørestad som en dynamisk og velfungerende by fra første dag på arbejde,” siger adm. direktør Jens Kramer Mikkelsen, By & Havn.

Siden optionsaftalen blev indgået, har Nordea Liv & Pension, Lægernes Pensionskasse og PensionDanmark stiftet et nyt selskab, som for en samlet pris på ca. 1,3 mia. kr. udvikler og bygger det nye domicil. Det er dette selskab, som har købt byggeretten af By & Havn, og de tre parter kommer til at eje en tredjedel hver af det nye selskab.

Efterhånden som Nordeas andre lejemål udløber, tager banken stilling til, om flere hovedkontorsfunktioner også skal flytte til Ørestad.

Ørestad Nord er næsten fuldt udbygget, men den meget store byggegrund lige ved DR Byen Metrostation har ligget ubebygget, mens den øvrige bydel er skudt op og er blevet taget i brug.

”Med Nordeas byggeri lukker vi et af de sidste huller i Ørestad Nord. Bydelens anden store byggeplads – udvidelsen af Københavns Universitet Søndre Campus - er også godt på vej, så kvarteret får hele tiden en mere og mere færdig karakter,” siger Jens Kramer Mikkelsen.

Byggeriet af det nye domicil går i gang i 2013, når der foreligger en godkendt lokalplan.

Læs også investorernes pressemeddelelse.

Pressekontakt:
Redaktør i By & Havn, Carsten Arlund
T: 2075 1701
E: ca@byoghavn.dk

 

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206