NYT BYKVARTER I KØBENHAVN

30. januar 2012

Københavns Kommune er netop ved at færdiggøre forslag til lokalplantillæg for den del af Ørestad Syd, hvor Københavns kommende arena skal ligge. Dermed er konturerne for et nyt bykvarter dannet – og det bliver et kvarter med stor variation.

 

Det nye bykvarter får - udover arenaen - også plads til moderne boliger, rækkehuse, erhvervsbyggeri, skøjtehal, idrætshal og folkeskole. Visionen er, at det nye kvarter skal indrettes med byrum af forskellig karakter, der inviterer til et mangfoldigt byliv.

”Lokalplantillægget sikrer, at den kommende arena, skøjtehal, skole og idrætshal vil bidrage positivt til Ørestad – og det har hele tiden været en forudsætning for, at arenaen kunne placeres i Ørestad. Det nye kvarter omkring arenaen får samme høje standard som resten af Ørestad. Både når det gælder planlægning, materialer og infrastruktur,” siger adm. direktør i By & Havn, Jens Kramer Mikkelsen. 

Det nye kvarter kommer med planen til at rumme i alt 270.000 etagemeter nybyggeri. Bolig og erhverv udgør ca. 200.000 etagemeter, og de offentlige bygninger samt arena inkl. udvidelse ca. 70.000 etagemeter.


Om lokalplantilægget
Lokalplantillægget tager udgangspunkt i en masterplan fra Tegnestuen Vandkunsten. Vandkunstens masterplan er resultatet af parallelopdraget, som blev gennemført af By & Havn og Realdania i samarbejde med Københavns Kommune fra januar til april 2011.

Masterplanen bygger videre på idéen om Ørestad Syd som attraktivt beliggende bolig-, erhvervs- og aktivitetsområde med bygninger og byrum i høj arkitektonisk kvalitet placeret i overgangen mellem by og fælled.

Masterplanen arbejder med en bebyggelsesstruktur i en forholdsvis lille skala og med stor variation i bebyggelsen. Der er forskellige bygningshøjder, husdybder og hustyper, ligesom husenes indbyrdes placering varierer inden for de enkelte byggefelter. Der skabes desuden mulighed for flere fælles og private rum i gadeplan.

I masterplanen er arena, skole og skøjtehal centralt placeret og bundet sammen af Byfælleden, der som et samlende bånd rummer de fire offentlige institutioner, skole med idrætshal, skøjtehal, arena og børneinstitution, binder institutionerne sammen i et klart defineret byrum i forbindelsen mellem Kalvebod Fælled og Ørestad Boulevard.

Området i dag
Nærmeste naboer mod nord er hotellet Crowne Plaza, og på den anden side af motorvejen stormagasinet fields, CABINN Metro samt en række store internationale virksomheder.

Infrastrukturen i området er helt unik – her er 5 min til motorvej, metro, tog og fly. Nærmeste nabo mod syd er det midlertidige idræts- og aktivitetsområde PLUG N PLAY samt de nye boligbyggerier med bl.a. Bjarke Ingels prisbelønnede byggeri 8TALLET, og hvor der i disse år udbygges med flere boliger.

Tidsplan
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 398 ”Ørestad Syd” forventes at blive sendt i offentlig høring i løbet af foråret 2012. Tillægget er knyttet til lokalplanen for Ørestad Syd, som blev vedtaget december 2005. Der afholdes en arkitektkonkurrence om udformning af multiarenaen og arenapladsen parallelt med, at forslag til tillæg til lokalplan 398 sendes i offentlig høring.

Tidsplanen for etablering af nyt plangrundlag bidrager bl.a. til at sikre mulighed for realisering af en arena med ibrugtagning medio 2015.


Pressekontakt:
Kommunikationschef Pernille Garde Abildgaard, T: 2916 0586

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206