Øerne i sivegaden er blevet levende

7. august 2013

Det vokser og spirer på de tre øer i kanalen ved sivegaden, hvor arbejdet med at anlægge flydende planteøer nu er færdigt og overleveret til Vandlauget.

Kanalen i Ørestad City har udviklet sig til et levende og grønt byrum med Metrohaverne og de tre øer, som stod færdige i fjor. Og med de nye planter på og omkring øerne i kanalen er det nu blevet endnu grønnere.

I stensætningerne ved øerne er der plantet sø-kogleaks, som er siv-lignende planter og brudelys, som bliver omkring en meter høje og har lyserøde blomster. På selve de flydende øer er der plantet en blanding af sivplanter, gule og violette blomster og lyseblå forglemmigej. Derudover blev der i fjor plantet åkander i vandet omkring øerne, som allerede trives godt.

I øjeblikket ser de nye planter ikke ud af det helt store, men ifølge landskabsarkitekt Brunella Vejbæk, er det fordi, det grønne skal have tid til at sætte sig.

”Lige nu er planterne ikke vokset fuldstændigt til, men vi har valgt robuste arter med god vækstkraft, så de vil med tiden få mere fylde og højde, forhåbentlig allerede til næste år,” siger Brunella Vejbæk, fra Gottlieb Paludan Architects.

Farver og frodighed
Øerne i sivegaden er tegnet af Open Research Team (ORT), og landskabsarkitekterne fra Gottlieb Paludan Architects har bidraget med planteteknisk viden blandt andet i forbindelse med valget af planter.

”Ved at plante på øerne og i vandet omkring dem, bliver der skabt mere liv, frodighed og årstidsvariation, ligesom flere af planterne også vil blomstre og bidrage med farver. Planterne vil desuden få forskellig højde og på den måde skabe oplevelsen af flere lag og rum,” siger Brunella Vejbæk.

Oplevelser i vandhøjde
Øerne stod færdige i efteråret 2012 og er vinderforslaget fra den åbne projektkonkurrence ’Byrum for livet’, som blev udskrevet i 2011 af By & Havn, Grundejerforeningen Ørestad City, Ørestad Vandlaug og Metroselskabet.

Øerne giver mulighed for at komme tæt på kanalens vandspejl og opleve sivegadens vandarealer på en ny måde. De skaber både bedre rum for ophold i byrummet og plads til aktiviteter og leg. Ligesom de også giver lettere adgang på tværs af kanalen – men først og fremmest er de sjove og naturlige mødesteder i bydelen.

Øerne er overdraget fra bygherren By & Havn til Grundejerforeningen Ørestad City og Vandlauget, som er ansvarlige for drift og vedligehold.

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206